- REKLAMA -

Finansowanie projektów ze środków unijnych z bankiem BPH

Większość przedsiębiorców realizując pomysły biznesowe poszukuje zewnętrznego finansowania swoich projektów. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej otwierają się przed nimi nowe możliwości w postaci uzyskania dofinansowania. Bank BPH wspiera rodzimych przedsiębiorców w finansowaniu projektów...

15 mln euro na dofinansowanie prac B+R

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej bądź demonstracyjnej z programu PO IR. Do rozdysponowania jest 15 milionów euro. Wnioski można składać do 22.06.2015. Wsparcie mogą...

Bocian przynosi rozwiązanie

Chociaż okres programowania unijnego obejmuje lata 2014–2020, to dopiero w grudniu ubiegłego roku przyjęto wynegocjowane z Komisją Europejską treści programów operacyjnych, których ostateczna akceptacja nastąpiła w lutym br. Tymczasem wszyscy niecierpliwie wyczekują uruchomienia pierwszych...

Technologie w centrum uwagi

Nowa perspektywa finansowa 2014–20120 otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania projektów kluczowych branż gospodarki zarówno z dotacji Unii Europejskiej, jak i z zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału...

Konkurs Galileo Masters 2015 zakończony

W dniu 6 lipca 2015 roku zakończył się etap zgłoszeń do międzynarodowego konkursu Galileo Masters 2015, który co roku nagradza najlepsze rozwiązania wykorzystujące technologie satelitarne. Z naszego kraju napłynęło kilkadziesiąt poprawnych wniosków. Polska edycja...

Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.

Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego odbyła się konferencja pod hasłem "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką". Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Miasto...

Innowacyjność poprzez wzornictwo przemysłowe

Program Polska Wschodnia (PO PW) pomoże firmom wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi wykorzystując wzornictwo, a tym samym wzmocnić swoją innowacyjność i pozycję na rynku. Już w październiku ruszy nabór wniosków w działaniu...

Na innowacje w medycynie, na przygotowanie konkurencyjnego produktu

W ramach programu Inteligentny Rozwój ogłoszono następne konkursy, w których firmy mogą otrzymać w sumie 640 milionów złotych dotacji. W działaniu 1.2 można otrzymać wsparcie na innowacje w medycynie. W ramach ,,Bonów na innowacje...

Gala konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”

W dniu 28 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Honorowy...