- REKLAMA -

Ruszył konkurs dla przedsiębiorców – 42 mln zł na modernizację źródeł ciepła!

Od 10 lipca bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym...

Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC. - Uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań...

1,35 mld euro w rękach PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została instytucją wdrażającą dla części Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 2014—2020. Stosowną umowę podpisano 11 maja br. PARP odpowiada za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi...

Nawet 500 mln zł dla innowacyjnych firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia drugi konkurs programu Demonstrator. Kwota 500 mln zł wesprze prace badawczo-rozwojowe w firmach. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorstwa będą mogły przetestować innowacyjne rozwiązania, co w efekcie doprowadzi do ich...

ZUS wspiera bezpieczeństwo w firmach

Blisko 50 mln zł przeznaczył w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów zwiększających bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach. Na inwestycje, doradztwo lub działania inwestycyjno-doradcze można uzyskać do 500 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. Program dofinansowania przedsiębiorstw...

NCBR przeznaczy 115 mln zł na badania chorób cywilizacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na ten cel NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł. – Choroby...

Pierwsza umowa w ramach programu COSME podpisana. Skorzysta 5 tys. firm!

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą w Europie umowę w ramach programu COSME wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki umowie BGK uzyska regwarancję umożliwiającą wygenerowanie akcji kredytowej wśród małych...

Ruszyły konkursy na rozbudowę sieci szerokopasmowych. Do podziału ponad miliard euro

Do końca stycznia przedłużono firmom telekomunikacyjnym czas na składanie zgłoszeń w pierwszym konkursie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W obecnej perspektywie finansowej na rozbudowę sieci przeznaczono ponad miliard euro. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej...

Technologie w centrum uwagi

Nowa perspektywa finansowa 2014–20120 otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania projektów kluczowych branż gospodarki zarówno z dotacji Unii Europejskiej, jak i z zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału...

Eksperci o środkach unijnych dla firm

Już 23. marca przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, regionalnych instytucji wdrażających, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i Centrum Finansowania Comarch dyskutować  będą o unijnych środkach, które mają wspierać firmy a...