Finansowanie projektów

0 1379
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji projektów innowacyjnych, w tym w szczególności badawczo-rozwojowych. Program jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. W przyszłym roku w budżecie programu zaplanowano na ponad 4,3 miliarda złotych.

W 2020 r . – ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej – w ramach POIR przeprowadzonych zostanie 26 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie co najmniej 4,3 mld PLN. – Ale pieniędzy będzie więcej, bo dla kilku konkursów wysokość budżetu nie została jeszcze ustalona – dodaje Szymon Łokaj, prezes firmy doradczej PMG R&D Consulting. (Firma zarządzana przez prezesa Łokaja należy do najskuteczniejszych firm pozyskujących środki w konkursach tzw. Szybkiej ścieżki. W 2018 r. zdobyła dla klientów blisko 85 mln zł dotacji i zajęła pierwsze miejsce pod kątem ilości zrealizowanych projektów).

Kiedy i na co: harmonogram konkursów

Najwięcej, bo aż 10 konkursów dotyczy finansowania prac badawczo-rozwojowych. Poniżej przedstawiamy harmonogram najważniejszych konkursów – instrumentów wsparcia działalności B+R. W ramach wspomnianego, flagowego programu ,,Szybka ścieżka’’ zaplanowano aż 7 konkursów.

Ścieżka tematyczna: Urządzenia grzewcze. Termin naboru wniosków: 9 grudnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże firmy) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Ścieżka tematyczna: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Termin naboru wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Konkurs ogólnotematyczny dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) – dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków do 4 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych łączny budżet wynosi 1 200 mln zł.

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków od 22 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych wysokość budżetu nie została jeszcze określona.

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence, z terminem naboru wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

 

Oprócz szybkiej ścieżki odbędzie się IV edycja popularnego programu GameINN w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs rozpoczyna się 16 grudnia 2019 r. i potrwa do 16 marca 2020 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. W 2020 roku zostały zaplanowane również 2 konkursy w ramach działania 4.1.4.

 

Projekty aplikacyjne:

– Od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r., z budżetem 150 mln zł

– Od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.  W tym

przypadku wysokość budżetu nie jest jeszcze znana.

 

Więcej o konkursach dotyczących finansowania prac badawczo-rozwojowych czytaj tutaj: www.pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/

0 1743

Większość przedsiębiorców realizując pomysły biznesowe poszukuje zewnętrznego finansowania swoich projektów. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej otwierają się przed nimi nowe możliwości w postaci uzyskania dofinansowania. Bank BPH wspiera rodzimych przedsiębiorców w finansowaniu projektów i przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących środki unijne.

300 milionów złotych chce na początek przeznaczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację domów jednorodzinnych. Pilotażowy program nazywa się Ryś, a władze Funduszu nazywają go – nie bez powodu – przełomowym. Dlaczego? Bo po raz pierwszy będą z niego mogli skorzystać właściciele domów opalanych węglem. Program wkrótce wystartuje.

Wygląda na to, że przyjęta nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie usprawni korzystanie z tej formy finansowania inwestycji. Zdaniem specjalistów, poprawki do ustawy o PPP, które są skutkiem przyjęcia przez Sejm ustawy o rewitalizacji, nie mają praktycznego sensu. Choćby dlatego, że przyjęte zmiany związane z wydatkami ponoszonymi przez samorząd terytorialny powinny być przede wszystkim uwzględnione w ustawie o finansach publicznych.

0 1210

W ubiegłym programie ramowym Polacy wywalczyli tylko 14 spośród 4,5 tys. prestiżowych grantów ERC, a w tym programie – jeszcze żadnego. To fatalny wynik na tle innych krajów – uważa ekspert dr Wiesław Studencki.

Podsumowuje, że ze wszystkich wniosków, które spłynęły do Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council – ERC) z Polski w 7. PR było ok. 700, a granty przyznano jedynie 14 projektom, co oznacza, że środki trafiły tylko do 2 proc. polskich autorów zgłoszeń.

Granty indywidualne ERC traktowane są jako najbardziej prestiżowe projekty badawcze finansowane w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. ERC przyznaje środki na trzy główne rodzaje projektów trwających do 5 lat.

Starting Grant (maksymalnie 2 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2,75 mln euro) – skierowany przeznaczony jest dla naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, a o Advanced Grants (maksymalnie 3,5 mln euro) walczyć mogą niezależni naukowcy o ugruntowanym dorobku, prowadzący własne badania.

Dodatkowo naukowcy, którzy zdobyli już któryś z grantów ERC mogą ubiegać się o grant Proof of Concept (maks. 150 tys. euro) na rozwinięcie swojego pomysłu na potrzeby rynku.

Mobilizacją dla jednostek badawczych ma być planowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Premia na Horyzoncie”. W ramach niego – jak zapowiadano w ubiegłym roku – instytucjom naukowym, którym uda się wywalczyć grant w ramach Horyzontu 2020, przyznawane mają być w nagrodę dodatkowe środki. Według zapowiedzi resortu program ma się pojawić jeszcze w tym roku.

Dlaczego polscy naukowcy nie walczą o granty z EU? Wymienia się kilka przyczyn: niewystarczająco docenia się udział naukowców w projektach międzynarodowych, brak wiary w swoje możliwości, przekonanie, że granty ERC są nieosiągalne, brak wyższego wynagrodzenia.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

 

0 1106

Naukowcy uczą się zarządzać nowoczesną infrastrukturą badawczą, zbudowaną w Polsce w ostatnich latach. Ze staży, szkoleń i doradztwa skorzystało ponad 250 osób z 35 instytucji badawczych.

Program SIMS realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podsumowano w Warszawie.

W ostatnich latach za pieniądze ze środków unijnych wybudowano nowe laboratoria, sale multimedialne, kampusy, centra transferu technologii, a jednostki naukowe wyposażono w nowoczesną aparaturę badawczą. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) polskie instytucje naukowe wybudowały infrastrukturę za ok. 5 mld złotych.

W ramach programu 120 osób (managerów, kierowników laboratoriów czy osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego) wzięło udział w stażach w niemieckich instytucjach publicznych: Instytucie Fraunhofera i Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, a także w laboratorium IBM w Stanach Zjednoczonych.

Kolejnych 250 osób odbyło szkolenia w zakresie finansów, prawa i ochrony własności intelektualnej czy zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast 31 instytutów, które wcześniej zdobyły projekty z POIG, skorzystało i wciąż korzysta z praktycznego doradztwa.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

0 1319

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland, Wardyński i Wspólnicy to niektórzy założyciele nowo powstałej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Spotkanie inauguracyjne organizacji odbyło się 16 kwietnia br.

0 975

Podejmowane przez Komisję Europejską inicjatywy na rzecz wsparcia młodych na rynku pracy nie rozwiążą problemów demograficznych Europy – mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka. W Parlamencie Europejskim zbyt mało rozmawia się na ten temat. Lokalnym problemem dotyczącym rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej jest zbyt krótka zdolność do pracy obywateli.

0 1018

Jeszcze przed wakacjami ma zacząć funkcjonować nowy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest pobudzenie w Europie inwestycji o wartości co najmniej 315 mld euro. Kolejne kraje zapowiadają swój wkład finansowy. Również polskie władze zadeklarowały 8 mld euro przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe.