BOŚ dla przedsiębiorców

,,Nowe perspektywy dla Twojej firmy – Co musisz wiedzieć ubiegając się o dotację ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020’’ – pod takim wspólnym tytułem BOŚ Bank przeprowadził cykl konferencji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

– Zainteresowanie tymi spotkaniami świadczy o tym, że nasi przedsiębiorcy nastawieni są na inwestycje  w innowacje, a to bardzo dobra wiadomość dla gospodarki – mówi Małgorzata Kowalczuk, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Finansowania BOŚ Banku.
Partnerami cyklu konferencji była redakcja Funduszy Europejskich oraz firma doradcza EGC Doradztwo Europejskie – jako partner merytoryczny.

– Nasi prelegenci uświadamiali przedsiębiorcom, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskie stawia przed firmami zupełnie nowe wyzwania. Zniknęły dotacje czysto inwestycyjne, teraz przedsiębiorca musi najpierw przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe i stworzyć infrastrukturę do takich badań – komentuje Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich.

Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający EGC oraz Marzena Tymińska-Ładziak, dyrektor ds. programów UE, wyjaśniali przedsiębiorcom nowe zasady pozyskiwania dotacji, ale zwracali szczególną uwagę na praktyczne doświadczenia pierwszych unijnych konkursów. Nie zabrakło także konkretnych informacji o zbliżających się naborach, chociażby na atrakcyjną dotację kredyt na innowacje technologiczne.

– Chcemy, aby przedsiębiorca, przychodząc do naszego banku, mógł także liczyć na kompetentne wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych – dodaje Małgorzata Kowalczuk z BOŚ Banku. (sz)