Bony na innowacje dla MŚP

Bon na innowacje to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z budżetu programu można prowadzić projekty realizowane przez jednostkę naukową, mające na celu rozwój produktów i usług w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mowa o opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego istniejącego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego czy technologii produkcji. Dzięki temu polska gospodarka ma zwiększyć swoją konkurencyjność.

Grupą docelową programu jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. PARP przewiduje, że z bonów skorzysta 2300 wnioskodawców.

Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia. Nabór potrwa do 30 grudnia. Dla zainteresowanych firm zarezerwowano ponad 46 milionów złotych.

Cel programu

Celem inicjatywy jest pobudzanie współpracy sfery małych i mikro przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi oraz zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu. Dzięki dotacjom najmniejsze przedsiębiorstwa są w stanie sfinansować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu i technologii, świadczone przez jednostkę naukową.

Przeznaczenie programu

  • Zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowym, czyli wydziałami uczelni, instytutami badawczymi, wydziałami uczelni, jednostkami PAN-u;
  • Realizacja usług dotyczących wdrożenia oraz rozwoju produktu lub technologii, świadczonych przez jednostkę naukową;
  • Opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących rozwiązań lub wyrobów danego przedsiębiorstwa.

Źródło: NeswNet/pi.gov.pl