Bocian przynosi rozwiązanie

Chociaż okres programowania unijnego obejmuje lata 2014–2020, to dopiero w grudniu ubiegłego roku przyjęto wynegocjowane z Komisją Europejską treści programów operacyjnych, których ostateczna akceptacja nastąpiła w lutym br. Tymczasem wszyscy niecierpliwie wyczekują uruchomienia pierwszych konkursów – to jednak nastąpi zapewne najwcześniej w II lub nawet III kwartale 2015 roku.

Do tych mniej cierpliwych lub niemogących czekać dłużej, ze względu na upływające terminy ważności pozwoleń na budowę lub inne względy, z propozycją wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na liście programów priorytetowych umieścił ponownie program Bocian, czyli część 1 Programu Priorytetowego 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Właśnie ruszył drugi nabór wniosków o pożyczkę z tego programu.

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach „nowego” Bociana obejmuje lata 2015–2023 i oferuje pożyczkę na zmienionych wobec poprzedniego okresu zasadach. Warto się z nimi zapoznać – tym bardziej, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska, zmieni się zasadniczo sposób wsparcia inwestycji w OZE dla firm. Pożyczka z Bociana może się okazać bardzo konkurencyjną i korzystną, a czasem wręcz jedyną alternatywą.

Dlaczego – wyjaśnia w najnowszym wydaniu „Funduszy Europejskich” Wojciech Nawrocki, członek zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze