Authors Posts by admin

admin

288 POSTS 0 COMMENTS
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

0 1069

Rozmowa z JAKUBEM MICHAŁOWSKIM, prezesem zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Otrzymaliście wyróżnienie Funduszy Europejskich związane z największą liczbą dotacji pozyskanych dla samorządów terytorialnych. Co jest podstawą tego sukcesu? Jaką przewagę konkurencyjną posiada WANiR?
– Podstawą naszego sukcesu jest zaangażowanie całej firmy w bieżącą identyfikację potrzeb klientów, nieustanny rozwój oraz poszerzanie horyzontów. Trzon firmy to pracownicy posiadający olbrzymią wiedzę. Zarząd, który w niezmienionej formie istnieje od początku działalności, potrafi prognozować oraz identyfikować zachodzące w otoczeniu samorządowym zmiany. Dzięki temu efekty naszej wspólnej pracy są spektakularne. Detale są bardzo istotne w naszej pracy, i to one często decydują o przyznaniu dotacji. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na merytoryczne i specjalistyczne przygotowanie pracowników. Nasze projekty z jednej strony muszą spełniać restrykcyjne wymagania regulaminowe, a z drugiej być optymalnie dostosowane do indywidualnych i specyficznych potrzeb gmin. A jaka jest nasza przewaga? Merytoryka, długoletnie doświadczenie i znajomość polskich samorządów. Współpracujemy z blisko pięćsetką  samorządów, napisaliśmy ponad 800 wniosków. Pisząc projekty staramy się łączyć najróżniejsze programy pod kątem finansowym, żeby klienci nie musieli angażować środków własnych.  Projekty, które realizujemy są ważne społecznie, co trzeba mocno zaznaczyć. Pozyskujemy dotacje w zakresie wszystkich zadań własnych  JST z obszaru społecznego. Polityka senioralna, opieka nad dziećmi do lat trzech, nowe przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna czy ekologia. Nasi specjaliści wiedzą, że każdy napisany przez nich projekt jest bardzo cenny dla społeczności lokalnej.


,,Nasza przewaga? Merytoryka, 
długoletnie doświadczenie 
i znajomość realiów, 
w jakich działają samorządy terytorialne''.
 

Pisane przez Was projekty skupiają się w głównej mierze na usługach miękkich. Dlaczego?
– Kiedy 15 lat temu rozpoczynaliśmy działalność, głównym obszarem naszych zainteresowań były usługi szkoleniowe. Stopniowo rozpoczęliśmy współpracę z gminami w ramach zadań edukacyjnych i społecznych. Szybko zauważyliśmy, jak bardzo są one istotne dla mieszkańców. Postanowiliśmy specjalizować się właśnie w tym zakresie, stawiając na pierwszym miejscu człowieka oraz jego potrzeby. Obierając wąską specjalizację można stać się w niej ekspertem. I z przekonaniem powiem, że nasi pracownicy są ekspertami z zakresu świadczonych przez nas usług. Nasze projekty mają faktyczny wpływ na jakość życia ludzi w Polsce, co jest niezmiernie motywujące i satysfakcjonujące. Pomagamy ludziom niesamodzielnym i potrzebującym, powracającym na rynek pracy bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym.


Jakie inne usługi świadczy firma?
– Zajmujemy się także zarządzaniem projektami. Dzięki temu możemy współpracować długotrwale i kompleksowo: od pozyskania środków, aż po ich rozliczenie. Nasi specjaliści realizują projekty w niemal wszystkich województwach, co wymaga od nas dużej elastyczności. Nie ograniczamy się tylko do pozyskiwania dotacji, ale świadczymy również usługi doradcze dla JST. Przygotowujemy dokumenty strategiczne, planistyczne oraz sprawozdawcze. Są to między innymi raporty o stanie gminy, strategie rozwoju czy elektromobilności, programy rewitalizacji, opieki nad zabytkami, itp. Gminy zgłaszają do nas zapotrzebowanie oraz powierzają realizację tych zadań. To dla nas olbrzymi powód do dumy, ponieważ świadczy o ich zaufaniu do naszej pracy. Jesteśmy również Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zostaliśmy wybrani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jeden z dwóch podmiotów niepublicznych świadczących tego typu usługi w kraju. Jest to dla nas duże wyzwanie oraz wyróżnienie, które potwierdza słuszność obranej przez nas drogi.

Zobacz także: wanir.edu.pl

0 1379
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji projektów innowacyjnych, w tym w szczególności badawczo-rozwojowych. Program jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. W przyszłym roku w budżecie programu zaplanowano na ponad 4,3 miliarda złotych.

W 2020 r . – ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej – w ramach POIR przeprowadzonych zostanie 26 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie co najmniej 4,3 mld PLN. – Ale pieniędzy będzie więcej, bo dla kilku konkursów wysokość budżetu nie została jeszcze ustalona – dodaje Szymon Łokaj, prezes firmy doradczej PMG R&D Consulting. (Firma zarządzana przez prezesa Łokaja należy do najskuteczniejszych firm pozyskujących środki w konkursach tzw. Szybkiej ścieżki. W 2018 r. zdobyła dla klientów blisko 85 mln zł dotacji i zajęła pierwsze miejsce pod kątem ilości zrealizowanych projektów).

Kiedy i na co: harmonogram konkursów

Najwięcej, bo aż 10 konkursów dotyczy finansowania prac badawczo-rozwojowych. Poniżej przedstawiamy harmonogram najważniejszych konkursów – instrumentów wsparcia działalności B+R. W ramach wspomnianego, flagowego programu ,,Szybka ścieżka’’ zaplanowano aż 7 konkursów.

Ścieżka tematyczna: Urządzenia grzewcze. Termin naboru wniosków: 9 grudnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże firmy) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Ścieżka tematyczna: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Termin naboru wniosków: 14 listopada 2019 r. – 14 stycznia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych). Budżet wynosi 200 mln zł.

Konkurs ogólnotematyczny dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) – dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków do 4 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych łączny budżet wynosi 1 200 mln zł.

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konkurs dla MŚP, z terminem naboru wniosków od 22 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych wysokość budżetu nie została jeszcze określona.

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence, z terminem naboru wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

 

Oprócz szybkiej ścieżki odbędzie się IV edycja popularnego programu GameINN w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs rozpoczyna się 16 grudnia 2019 r. i potrwa do 16 marca 2020 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. W 2020 roku zostały zaplanowane również 2 konkursy w ramach działania 4.1.4.

 

Projekty aplikacyjne:

– Od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r., z budżetem 150 mln zł

– Od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.  W tym

przypadku wysokość budżetu nie jest jeszcze znana.

 

Więcej o konkursach dotyczących finansowania prac badawczo-rozwojowych czytaj tutaj: www.pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/

0 2331

Redakcja Funduszy Europejskich opublikowała w najnowszym wydaniu czasopisma wyniki rankingu najskuteczniejszych firm doradczych. W ogólnym zestawieniu najlepsza okazała się firma Crido z Warszawy, która w 2018 r. uzyskała dla swoich klientów ponad 540 mln zł. Tuż za nią znalazł się poznański Strategor (510 mln), a trzecie miejsce zajęła wrocławska firma doradcza Progress Consulting (507 mln).

Dwie pierwsze firmy obsługują przede wszystkim sektor MŚP i dużych przedsiębiorstw, Progress specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych dla samorządów terytorialnych. Ta ostatnia firma triumfowała także pod względem ilości projektów, na które zdobyła dofinansowanie (119). W kategorii liczby projektów w czołówce znalazł się także gdyński ADM Consulting Group oraz kolejna firma z Poznania – ECDF Dotacje (72 projekty). – Budowałem firmę od podstaw, to była jedna z pierwszych firm doradczych w Polsce. Dlatego cieszy mnie pozycja jednego z liderów na rynku dotacji – komentuje Paweł Grabarkiewicz, dyrektor zarządzający Strategora. Firma zajęła także pierwsze miejsce w prestiżowej kategorii dotacji na badania i rozwój.

– Tegoroczny ranking wyraźnie pokazał, że wsparcie dla MŚP w regionalnych programach operacyjnych dobiega końca, a w czole zestawienia znaleźli się gracze, którzy podbili swoje wyniki dzięki ,,Szybkiej ścieżce’’ i ,,Badaniach na rynek’’ – mówi Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich. Szymański zwraca także uwagę na spadek aktywności inwestycyjnej w samorządach lokalnych. – Wynika to nie tylko z ubywających dotacji do wykorzystania, ale również z faktu, iż samorządom brakuje środków na pokrycie wkładu własnego do unijnych inwestycji – dodaje.
Pełne wyniki rankingu dostępne są w najnowszym wydaniu Funduszy Europejskich.

0 2084

Szybka ścieżka to najpopularniejsze unijne działanie dla przedsiębiorców. Dość powiedzieć, że w br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na 6 konkursów ponad 2 miliardy złotych. Tegoroczny ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019 podsumował także wyniki w ramach Szybkiej ścieżki, czyli poddziałania 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój. W pierwszej trójce najlepszych firm znalazły się znane doradcze marki: Abbeys, Crido oraz PMG R&D Consulting.

– Dzięki Szybkiej ścieżce przygotowano i wdrożono wiele innowacyjnych projektów dla przedsiębiorstw. Przygotowanie takich projektów to wielkie wyzwanie, dlatego co roku dotacje pozyskane w ramach tego działania stanowią osobną rankingową kategorię – tłumaczy Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich.
Wyróżnione w rankingu firmy pozyskały dla swoich klientów wsparcie dla nowatorskiej technologii produkcji klinkieru (Abbeys), na alternatywne technologie napędzania pojazdów (Crido) oraz na opracowanie nowych właściwości tzw. polioli poliestrowych dla producenta żywic syntetycznych (PMG R&D Consulting). To tylko niektóre z przygotowanych projektów.

W tegorocznym rankingu najskuteczniejszych firm wzięło udział ponad 30 podmiotów, które pozyskują wsparcie z wszystkich unijnych programów – najwięcej z Inteligentnego Rozwoju, programu Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. – Kompletne wyniki rankingu ogłosimy w drugiej połowie września, w specjalnym wydaniu naszego magazynu – dodaje redaktor naczelny FE.

————————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg wartości dotacji

1. Abbeys (126,18 mln zł)
2. Crido (111,02 mln zł)
3. PMG R&D Consulting  (84,39 mln zł)
4. Grupa 4 Fundusze Europejskie  (62,02 mln zł)
5. ADM Consulting Group (44,21 mln zł)
6. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego (25,59 mln zł)
7.  Edoradca (25,25  mln zł)
8. Strategor  (20,87 mln zł)
9. ECDF Dotacje (18,60 mln zł)
10. MSCG (12,10 mln zł)

—————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg liczby zrealizowanych projektów

1. miejsce (ex aequo)
Abbeys                            (9)
Crido                               (9)
PMG R&D Consulting     (9)

2. miejsce
ADM Consulting Group   (7)
Edoradca                        (7)

3. miejsce

C&K Kancelaria DG         (5)
ECDF Dotacje                  (5)

4. miejsce

Strategor                         (4)
MSCG                              (4)

5. miejsce

Grupa 4 Fundusze Europejskie  (3)

 

0 1460

,,Szybka ścieżka’’, a mówiąc precyzyjniej poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój, jest największym źródłem finansowania projektów B+R. Konkursy w ,,Szybkiej ścieżce’’ skierowane są do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało w 2019 r. konkursy dotacyjne na łączną kwotę 2,25 mld zł, a jesienią br. rozpoczyna się konkurs z budżetem ponad miliarda. To rekordowa pula środków w ramach dotychczasowych naborów.

Poza konkursami ogólnymi NCBR  wyodrębnił jeszcze 2 dodatkowe – dotyczą one technologii kosmicznych oraz tworzyw sztucznych. – Jakie są różnice pomiędzy standardowym konkursem ,,Szybkiej ścieżki’’, a tymi tematycznymi? – pytamy Szymona Łokaja, dyrektora zarządzającego firmy doradczej PMG R&D Consulting. (W 2018 r. firma w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ zdobyła dla swoich klientów ponad 84 mln zł). – W obu konkursach tematycznych o dofinansowanie mogą ubiegać się również projekty realizowane w województwie mazowieckim, co w konkursie ogólnym nie jest możliwe. Ponadto konkursy z obszaru technologii kosmicznych i tworzyw sztucznych powinny dotyczyć konkretnych obszarów tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej – komentuje Łokaj.

Nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 umożliwiają przedsiębiorcom finansowanie inwestycji w wielu różnych dziedzinach. Konkursy obejmują prace badawczo-rozwojowe lub wyłącznie rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. – Zakres tematyczny konkursów jest jednak tak szeroki, że coś dla siebie znajdą tam przedstawiciele niemal każdej branży. Chodzi przecież o opracowanie nowych czy ulepszenie istniejących na rynku produktów czy procesów produkcyjnych. A to może dotyczyć naprawdę wielu firm – dodaje dyrektor Łokaj. Warunkiem jest wpisywanie się projektu w ramy tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Konkursy ,,Szybkiej ścieżki’’ cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców, ale wielu z nich jest przekonanych, że nie mają żadnego ,,superpomysłu’’ na dobry projekt. Szymon Łokaj uważa jednak, że to błędne przekonanie. – Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt. Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Oceniający wiedzą, że pomysły na miarę Elona Muska zdarzają się niezmiernie rzadko. Z każdego przeciętnego pomysłu da się zrobić dobry wniosek, to tylko kwestia odpowiedniej prezentacji. Nawet najbardziej innowacyjny projekt nie dostanie jednak dotacji, jeżeli zostanie źle przedstawiony – podpowiada dyrektor PMG R&D Consulting.

Chcesz wiedzieć więcej? Spytaj specjalistę o szczegóły konkursów: www.pmgconsulting.eu

——————————————–

Terminy i budżety konkursów:

 • ,,Szybka ścieżka’’ dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence
  Budżet: 50 mln zł
  Nabór wniosków: 1 kwietnia – 29 listopada br.
 • ,,Szybka ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Budżet konkursu: 1 100 mln zł
Nabór wniosków: 16 września -16 grudnia br.

Mali i duzi, niekoniecznie z uczelniami
W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.Źródło: NCBiR

 

Poprzeczka nie jest wysoko

Szymon Łokaj, dyrektor zarządzający firmy doradczej PMG R&D Consulting:
– Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt.

 

 

Łódź, 14 czerwca 2019 r. (piątek),
godz. 9.30-11.30

Organizator: redakcja czasopisma Fundusze Europejskie, wstęp wolny. Spotkanie skierowane jest do firm produkcyjnych lub usługowo-wytwórczych


W programie m.in.

 • Najnowsze dotacje dla przedsiębiorców z wojewódzkiego łódzkiego – program regionalny oraz
  Inteligenty Rozwój
 • Jak pozyskać 3,5 mln zł na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dotację na
  rozbudowę zakładu
 • Jak uzyskać 85 proc. wsparcia na wdrożenie innowacyjnego produktu
 • Dotacje na wsparcie eksportu i wzornictwa przemysłowego

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Spotkania organizowane wspólnie z firmą doradczą Capital Partner, czołową firmą pozyskującą dotacje unijne


Gwarantujemy:

 •  wysoką jakość merytoryczną prelekcji
 • możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi
 • kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)
 • kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

 

ZAPISY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

0 4388

Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r. – i jest to najstarsza klasyfikacja oceniająca rynek doradztwa unijnego. Jeśli chodzi o najbliższy ranking – na wypełnione ankiety czekamy do czwartku 25 kwietnia br., do godz. 17.00.

Uwaga: Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w rankingu, liczne zapytania i prośby, przedłużamy termin przyjmowania ankiet do poniedziałku 13 maja br. (do godz. 18.00). Termin ten jest terminem ostatecznym.

O rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019:

 • Ranking dotyczy perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz innych dostępnych dotacji publicznych
 • W rankingu zostaną wzięte pod uwagę dotacje przyznane w roku 2018
 • Ranking obok tradycyjnych, obejmuje także kilka nowych kategorii
 • Klasyfikowane będą wyłącznie projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu
 • W rankingu wprowadzone zostały dodatkowe zasady ograniczające możliwość pomyłek albo podawania nieprawdziwych informacji
 • Wyniki rankingu zostaną opublikowane w drukowanym i elektronicznym wydaniu Funduszy Europejskich w czerwcu 2019 br. (wydanie maj/czerwiec 2019).

Pobierz dokumenty do rankingu:

ANKIETA OŚWIADCZENIE REGULAMIN

Kontakt w sprawie rankingu:

Marek Szymański – redaktor naczelny „Funduszy Europejskich”
[email protected]
tel. 502 235 096

Joanna Maciejewska – dyrektor marketingu
[email protected]
tel. 696 055 066


POWIEDZIELI O RANKINGU:

– Ranking opracowywany przez redakcję Funduszy Europejskich jest najbardziej wszechstronny, obejmuje wiele dziedzin i w mojej opinii jest najbardziej obiektywny

Dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, o rankingu firm doradczych w 2011 r. (wtedy jako ekspert Business Centre Club i wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości).

 

 

– Firmy doradcze są trochę jak pracowite pszczoły, odgrywające ważną rolę w całym procesie rozwoju. Pomagają wytworzyć wartość w innych firmach i organizacjach.

 

Prof. Witold Orłowski, ekonomista, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, we wstępie do rankingu firm FE w 2013 r.

 

 

Kielce, 7 marca 2019 r., (czwartek), godz. 9.30-11.30

Olsztyn, 28 marca br. (czwartek), godz. 9.30-11.30

Białystok, 12 kwietnia br. (piątek), godz. 9.30-11.30


Organizator: redakcja czasopisma Fundusze Europejskie, wstęp wolny. Spotkanie skierowane jest do firm produkcyjnych lub usługowo-wytwórczych

W programie m.in.:

 • Dotacje dla firm z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także w programie Polska Wschodnia
 • Aktualne dotacje dla przedsiębiorców w programie Inteligentny Rozwój
 • Jak znaleźć pomysł na innowacyjny produkt i jak go sfinansować
 • Jak pozyskać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dotację na rozbudowę zakładu
 • Jak napisać projekt, aby otrzymać dotację w wysokości 70 procent kosztów
 • Jak skorzystać z innych działań dedykowanych wsparciu inwestycji w Twojej firmie np. wspierających eksport.

Wstęp wolny – decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania organizowane wspólnie z firmą doradczą Capital Partner, czołową firmą pozyskującą dotacje unijne.


Gwarantujemy:

 • Wysoką jakość merytoryczną prelekcji
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi
 • Kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)
 • Kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

ZAPISY:

Kielce Olsztyn Białystok

Dodatkowe informacje:

[email protected], tel. 502 235 096 (Marek Szymański)

 

 

0 1327

Z ponad 10 mld zł środków dostępnych na projekty B+R w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych, do końca 2017 r. rozdysponowano zaledwie około połowy. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.

W najnowszym raporcie CRIDO „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci ds. dotacji na innowacje podsumowali najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe: poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (tzw. Szybka ścieżka) oraz działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’.  W latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58 proc. z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40 proc. z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków, bo na 53 proc. budżetu ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz na 36 proc. budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 roku do rozdysponowania pozostało jeszcze 4,5 mld zł.

Szybka ścieżka dla najlepszych

W latach 2015-2017 złożono 4128 wniosków do ,,Szybkiej ścieżki’’ dla sektora MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22 proc. wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania. W sektorze dużych przedsiębiorstw wskaźnik sukcesu wyglądał nieco lepiej. Pod względem liczby złożonych wniosków wyniósł ok. 35 proc. Co pozytywne, między średnią a wnioskowaną kwotą wsparcia była niewielka różnica – 0,3 mln zł.

– Projekty B+R są oceniane według kilku kryteriów. Dopiero spełnienie ich wszystkich daje szansę na wsparcie finansowe z jednego z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców programów, tj. wspomnianej ,,Szybkiej ścieżki’’. Nowość, kadra badawcza, zapotrzebowanie rynkowe na rezultat, innowacja produktowa i procesowa, czy też miejsce wdrożenia – każde z tych kryteriów jest ważne. Brak któregokolwiek z nich wskazuje – z  perspektywy oceniających – na słabość projektu. Musi być on pod każdym względem przemyślany i przygotowany, aby otrzymać pozytywną ocenę – mówi Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO. W analizowanym okresie największy grant w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ dla MŚP otrzymała spółka Polski Bazalt. Otrzymała wsparcie w wysokości 46 mln zł. Wśród dużych przedsiębiorstw największy grant – 56 mln zł – przyznano Zakładom Farmaceutycznym POLPHARMA S.A.

Programy sektorowe lepiej dopasowane

Programy sektorowe – od początku obecnej perspektywy finansowej UE – charakteryzuje wysoki, średni wskaźnik sukcesu. Ogólnie dla działania 1.2 wynosił on około 64 proc. w 2015 r., 60 proc. w 2016 r. oraz 47 proc. w 2017 r., a w przypadku niektórych programów sięgał nawet ponad 90 proc. To pokazuje, że instrumenty wsparcia zorientowane na wybrane obszary tematyczne są najlepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych branż. Dzięki innej niż w ,,Szybkiej ścieżce’’ formule konkursów sektorowych przedsiębiorcy składają wnioski, które nie odbiegają od oczekiwań NCBR w zakresie tematyki zaplanowanych badań – i finalnie częściej otrzymują wsparcie.

– W 2017 r. NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Poprawa jest widoczna, jednak czy są to wystarczające działania, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? I czy przedsiębiorcy zdążyli się już nauczyć, jak z sukcesem realizować prace badawcze? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach. Pula środków do wykorzystania wynosi 4,5 mld zł, więc jest nadal duża. Warto więc szukać rozwiązań najlepiej dopasowanych do rozwojowych potrzeb przedsiębiorców – mówi Szymon Żółciński, partner w CRIDO.

We wspomnianym raporcie analizie poddano wnioski złożone w naborach do ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz programów sektorowych zakończonych do końca 2017 roku. Analiza wyników konkursów jest natomiast oparta o dane dostępne na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Skąd ta różnica? Otóż proces oceny wniosków trwa od kilku miesięcy do ponad pół roku a wnioski złożone w ostatnim kwartale ubiegłego roku zostały ocenione dopiero w połowie br. Dane pochodzą z Centralnego Systemu SL 2014 oraz dokumentacji konkursowych.

Pełny raport do pobrania jest tutaj

W programach sektorowych uzyskaniem dotacji kończyło się nawet 90 procent projektów.

Łatwiejsza procedura

Szymon Żółciński, partner w CRIDO:

– NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Czy są to działania wystarczające, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach.

 

 

 

 

 

O CRIDO

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje.

Więcej informacji na: crido.pldotacjenainnowacje.taxand.pl.

 

 

Stalowa Wola   15 listopada 2018 r., godz. 9.30-11.30

Lublin              16 listopada 2018 r., godz. 9.30-11.30

Rzeszów          23 listopada 2018  r., godz. 9.30-11.30

Mielec              27 listopada 2018  r., godz. 9.30-11.30

——————————————————————-
Organizator: redakcja czasopisma Fundusze Europejskie, wstęp wolny  

W programie m.in.

 • Dotacje z programu regionalnego (podkarpackie, lubelskie), a także z programu Polska Wschodnia i programu Inteligenty Rozwój
 • Jak pozyskać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dotację na rozbudowę zakładu
 • Jak napisać projekt, aby otrzymać dotację w wysokości 70 procent kosztów kwalifikowanych
 • Jak zamienić dofinansowanie zwrotne na bezzwrotne
 • Jak uzyskać spłatę dla Twojego kredytu inwestycyjnego do kwoty 6 mln zł
 • Jak otrzymać wsparcie do 3 mln zł na inwestycje związane z rozwojem wzornictwa Twoich produktów

———————————————-

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Spotkania organizowane wspólnie z firmą doradczą Capital Partner, czołową firmą pozyskującą dotacje unijne

 Gwarantujemy:

 • wysoką jakość merytoryczną prelekcji
 • możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi
 • kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)
 • kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

ZAPISY:

Zapisy Stalowa Wola Zapisy Lublin Zapisy Rzeszów Zapisy Mielec

Dodatkowe informacje:

[email protected], tel. 502 235 096 (Marek Szymański)