6,4 mld zł do wzięcia z Programu Inteligentny Rozwój

W tym roku zostanie uruchomiona większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planuje się przeznaczyć 6,4 mld zł.

W programie ruszyły już trzy nabory wniosków, w których do wzięcia jest 2,5 mld zł:

  • do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1,6 mld zł na wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (w pierwszym etapie konkursu złożono prawie 180 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld zł);
  • do 17 lipca przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mają szansę otrzymać dofinansowanie z puli 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa;
  • 22 czerwca kończy się nabór dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł.

Odbyły się też 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR), który przyjął kryteria wyboru projektów do części działań w programie.

­– Nad kolejnymi kryteriami pracuje grupa robocza działająca przy komitecie. Grupa ta składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk wchodzących w skład Komitetu Monitorującego – poinformowała wiceminister Iwona Wendel.

W sierpniu i wrześniu ruszą kolejne 3 nabory, w których do wzięcia będzie ponad 1 mld zł. Dotyczą one:

  • wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (460 mln zł);
  • wdrożenia wyników prac B+R w firmach (500 mln zł);
  • tzw. bonów na innowacje, czyli zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług (46,1 mln zł).

Do końca roku w PO IR ogłoszonych zostanie w sumie 17 konkursów w 14 działaniach i poddziałaniach programu. 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., ruszą w 2016 r. Kwota przypadająca na ww. konkursy to 6,4 mld zł.

– Cieszy nas, że PO IR spotyka się z dobrym odbiorem. To bardzo ambitny program. Oczekujemy, że przy jego wsparciu mogą powstać innowacje na skalę światową – powiedziała wiceminister Wendel.

Dodała, że środki na innowacje dostępne są też w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W RPO na projekty innowacyjne przeznaczono około 6 mld euro.

Informacje o trwających i planowanych naborach wniosków można znaleźć m.in. na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl