40 mln zł na alternatywną formę opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

Zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, szpitale i ośrodki lecznicze mogą powalczyć o wysoką dotację na wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi (powyżej 65 roku życia). Mowa o rozwoju alternatywnych form opieki w postaci tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

W ramach konkursu V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – będzie udzielone wsparcie na realizację projektów dotyczących tworzenia DDOM stanowiących formę opieki osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod nadzorem podstawowej opieki zdrowotnej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Przedmiotowy konkurs jest odpowiedzią na zmieniające się warunki demograficzne. Projekty mają zapobiegać umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwi ich pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwolą osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000,00 PLN. Ogólna pula środków wynosi 40 000 000,00 PLN.

Konkurs rozpocznie się 31.08.2015. Wnioski będzie można składać do 30.10.2015. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl