2,25 mld zł w nowych konkursach ,,Szybkiej ścieżki’’

,,Szybka ścieżka’’, a mówiąc precyzyjniej poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój, jest największym źródłem finansowania projektów B+R. Konkursy w ,,Szybkiej ścieżce’’ skierowane są do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało w 2019 r. konkursy dotacyjne na łączną kwotę 2,25 mld zł, a jesienią br. rozpoczyna się konkurs z budżetem ponad miliarda. To rekordowa pula środków w ramach dotychczasowych naborów.

Poza konkursami ogólnymi NCBR  wyodrębnił jeszcze 2 dodatkowe – dotyczą one technologii kosmicznych oraz tworzyw sztucznych. – Jakie są różnice pomiędzy standardowym konkursem ,,Szybkiej ścieżki’’, a tymi tematycznymi? – pytamy Szymona Łokaja, dyrektora zarządzającego firmy doradczej PMG R&D Consulting. (W 2018 r. firma w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ zdobyła dla swoich klientów ponad 84 mln zł). – W obu konkursach tematycznych o dofinansowanie mogą ubiegać się również projekty realizowane w województwie mazowieckim, co w konkursie ogólnym nie jest możliwe. Ponadto konkursy z obszaru technologii kosmicznych i tworzyw sztucznych powinny dotyczyć konkretnych obszarów tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej – komentuje Łokaj.

Nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 umożliwiają przedsiębiorcom finansowanie inwestycji w wielu różnych dziedzinach. Konkursy obejmują prace badawczo-rozwojowe lub wyłącznie rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. – Zakres tematyczny konkursów jest jednak tak szeroki, że coś dla siebie znajdą tam przedstawiciele niemal każdej branży. Chodzi przecież o opracowanie nowych czy ulepszenie istniejących na rynku produktów czy procesów produkcyjnych. A to może dotyczyć naprawdę wielu firm – dodaje dyrektor Łokaj. Warunkiem jest wpisywanie się projektu w ramy tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Konkursy ,,Szybkiej ścieżki’’ cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców, ale wielu z nich jest przekonanych, że nie mają żadnego ,,superpomysłu’’ na dobry projekt. Szymon Łokaj uważa jednak, że to błędne przekonanie. – Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt. Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Oceniający wiedzą, że pomysły na miarę Elona Muska zdarzają się niezmiernie rzadko. Z każdego przeciętnego pomysłu da się zrobić dobry wniosek, to tylko kwestia odpowiedniej prezentacji. Nawet najbardziej innowacyjny projekt nie dostanie jednak dotacji, jeżeli zostanie źle przedstawiony – podpowiada dyrektor PMG R&D Consulting.

Chcesz wiedzieć więcej? Spytaj specjalistę o szczegóły konkursów: www.pmgconsulting.eu

——————————————–

Terminy i budżety konkursów:

  • ,,Szybka ścieżka’’ dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence
    Budżet: 50 mln zł
    Nabór wniosków: 1 kwietnia – 29 listopada br.
  • ,,Szybka ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Budżet konkursu: 1 100 mln zł
Nabór wniosków: 16 września -16 grudnia br.

Mali i duzi, niekoniecznie z uczelniami
W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.Źródło: NCBiR

 

Poprzeczka nie jest wysoko

Szymon Łokaj, dyrektor zarządzający firmy doradczej PMG R&D Consulting:
– Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt.