15 mln euro na dofinansowanie prac B+R

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej bądź demonstracyjnej z programu PO IR. Do rozdysponowania jest 15 milionów euro.

Wnioski można składać do 22.06.2015.

Wsparcie mogą otrzymać małe, średnie bądź duże przedsiębiorstwa. Beneficjent może się starać o dofinansowanie pod warunkiem komercjalizacji wyników prac B+R, rozumianych, jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej, udzieleniu licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

W programie przewidziano poziom dofinansowania na: 25% – 60% przy minimalnym wkładzie własnym 40%-60%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 5 mln zł – gdy projekt jest realizowany przez MSP. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw minimalna kwota wynosi 20 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl