Wsparcie dla polskiej chemii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało kolejny konkurs dla firm. Dotację na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można będzie tym razem uzyskać poprzez sektorowy program INNOCHEM w ramach programu Inteligenty Rozwój. Nabór wniosków (działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’) rozpocznie się 1 lutego 2016 r., a zakończy w miesiąc później, 1 marca 2016 r.

Na konkurs przeznaczono 120 mln zł, a koszty kwalifikowane projektów muszą mieścić się w widełkach od 1 do 20 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorstw. Program sfinansuje wybrane innowacyjne projekty dotyczące wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego. Chodzi np. o produkty rafinacji ropy naftowej, dodatki do paliw, olejów mineralnych i nawozów oraz wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych, itp. Specjaliści przewidują nawet, że wdrożenie INNOCHEM-u może być przełomowe dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

– To dla Polski szansa na umocnienie gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności sektora chemicznego. Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali – komentuje dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Więcej o programie na stronie NCBiR

(Informacja własna, MNiSW).

Fot. BASF