111 mln euro na promocję rolno-spożywczą

Polska i inne kraje unijne otrzymają w 2016 r. ponad 111 mln euro na promocję produktów rolnych i rolno-spożywczych. Chodzi m.in. o promocję wołowiny na rynkach pozaeuropejskich. Na kampanie promocyjne Unia chce wydawać rocznie nawet 200 mln euro.

Fundusze posłużą do realizacji kampanii prowadzonych poza obszarem Unii Europejskiej oraz wewnątrzunijną promocję produktów regionalnych. W Polsce kampanię takie będę się odbywały za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Mechanizmy, które pozwalają promować wołowinę na rynku wewnętrznym czy Unii Europejskiej, i mechanizmy, które pozwalają promować w krajach trzecich, to są w tej chwili dwa różne mechanizmy. Wchodzi teraz reforma polityki promocji Unii Europejskiej i tam jest duży nacisk na promocję w krajach trzecich – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Choć pojedynczy producenci z Polski eksportują już mięso na rynki zagraniczne, to jednak w świadomości europejskiego klient pojęcie „polskiej wołowiny” jeszcze nie istnieje. W tej kwestii nasz kraj ma jeszcze duże rezerwy.

Kondycja polskich producentów w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji panującej w sektorze mlecznym. Dlaczego? Bo w Polsce produkcja wołowiny jest uzależniona od krów mlecznych. Głównym źródłem naszych cieląt do produkcji wołowiny są krowy mleczne, to jest około dziewięćdziesięciu kilku procent. W związku z tym jesteśmy uzależnieni od sektora mlecznego i zależy nam na tym, żeby sektor mleczny w Polsce miał się dobrze.

(Newseria Biznes, informacje własne)