Tagi Otagowane jako "program Horyzont 2020"

program Horyzont 2020

0 3007

Na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lipca w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, zostaną zaprezentowane podstawowe możliwości oraz zasady pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia na badania, rozwój i innowacje ze środków krajowych, regionalnych i wspólnotowych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: b.rybacka@oddzial.fundusz-silesia.pl.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z powiatu raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory.

Tematyka spotkania:

  • Badania, rozwój i innowacje, wsparcie na poziomie regionalnym – Regionalny Program Województwa Śląskiego 2014-2020,
  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i wdrożeń na poziomie krajowym – Program Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Wspieranie projektów badawczych i generowania innowacji na poziomie wspólnotowym – Program Horyzont 2020.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

0 994

Już w sierpniu br. ruszy innowacyjna oferta finansowa dla przedsiębiorców, współtworzona przez polski bank w Programie Horyzont 2020. Prawie 100 mln złotych preferencyjnego finansowania, przede wszystkim na inwestycje dla mikro, małych i średnich firm, uruchomi Idea Bank- pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy w programach UE nowego rozdania (2014-2020).

– Od początku swojego istnienia Idea Bank konsekwentnie buduje ofertę finansowania przyjaznego dla rożnych grup przedsiębiorców. Naszym oczkiem w głowie są właściciele mikro i małych firm. Aby udostępnić im elastyczne i atrakcyjne cenowo finansowanie sięgamy zarówno do programów unijnych, jak i światowych rozwiązań stworzonych po to, by wspierać innowacyjne biznesy – powiedział Marcin Syciński, Członek Zarządu Idea Banku, odpowiedzialny za politykę kredytową, w tym właśnie za europejski projekt Banku.

UE udzieliła tu wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020 – działania InnovFin pn. SME Guarantee, tj. gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na finansowanie dla innowacyjnych MSP i tzw. midcaps. EFI udzielił 50% gwarancji, bez limitu kwotowego (cap) na spłatę „innowacyjnych” kredytów (inwestycyjnych i obrotowych) polskich firm.

EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Luksemburga, wyspecjalizowaną w projektowaniu wsparcia finansowego przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju.

Beneficjentem europejskiego projektu Idea Banku będą MŚP oraz przedsiębiorcy niebędący MŚP, zatrudniający do 499 osób (tzw. midcaps), do których w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2017r. (lub do wcześniejszego wykorzystania środków), Bank skieruje ponad 80 mln PLN preferencyjnego kredytu. Bank zapewnia tu liczne korzyści dla klientów, jak m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy, obniżenie ceny kredytu czy brak rygorów pomocy publicznej.

– Bardzo nas cieszy informacja, że polski bank skutecznie sięgnął po unijne wsparcie i przełoży się to na ułatwienie w dostępie do finansowania dla małych i średnich firm. Wydaje się że ten produkt odpowiada na dwie największe bolączki i bariery polskich przedsiębiorstw w dostępie do kredytu- tj. cenę i brak wystarczających zabezpieczeń jego spłaty – powiedział Edward Tomasz Połaski, prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Program Horyzont 2020- źródło wsparcia polskich przedsiębiorców

– W ramach programów ramowych na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła ponad 4,5 mld euro na tworzenie instrumentów zwrotnych, wspierających dostęp do finansowania – powiedziała dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020” jest największym w historii UE programem
w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje m.in.: badania, rozwój transfer technologiczny, innowacje dla przemysłu i przedsiębiorczości, w tym pobudzanie zaangażowania MŚP oraz generalnie- szerszego uczestnictwa sektora prywatnego. Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe.

– Polski rząd oraz środowiska proinnowacyjne w naszym kraju dostrzegają szanse, jakie niesie program Horyzont 2020 i mają ambicje korzystać z niego dużo szerzej niż z wcześniejszych edycji programów ramowych. Polski rząd uruchomił w tym celu dwa eksperckie wehikuły wsparcia: krajowe punkty kontaktowe – jeden ds. programów badawczych oraz drugi ds. instrumentów finansowych – powiedział Prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KE szacuje wartość preferencyjnego finansowania zwrotnego dla beneficjentów wygenerowanego w H2020 na ponad 48 mld euro. Skala tego finansowania wzrośnie dodatkowo w wyniku połączenia ww. środków z innymi, w ramach tzw. Planu Junckera.

– Idea Bankowi należy pogratulować europejskiego sukcesu. Starł się z wieloma konkurentami – z innych państw, a także z Polski i udowodnił, że jest w stanie przebić ich ofertę i najszybciej wdrożyć innowacyjny produkt – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

KPK ustalił, że Idea Bank będzie dwunastą europejską instytucją finansową (na ponad trzydzieści aplikacji złożonych z 17 państw), której udało się uzyskać mandat InnovFin SME Guarantee (Horyzont 2020).

Więcej na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

ikony tekst

0 1064

Pierwsi polscy przedsiębiorcy sięgają po instrumenty zwrotne z programu Horyzont 2020. Jednocześnie do puli instrumentów finansowych UE 2014-2020 dochodzą cztery nowe opcje na finansowanie innowacji. Horyzont 2020 oferuje już pełne spektrum możliwości wspierania innowacji instrumentami zwrotnymi.                                                                                                            

Dodatkowe źródło wsparcia innowacji

Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej. Program jest już znany w Polsce, jako cenne źródło finansowania badań, innowacji i transferu technologii. Setki uruchomionych dotąd konkursów to wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, jednostek badawczych, PPP, instytucji finansowych, uczelni, podmiotów sektora publicznego i innych podmiotów realizujących innowacyjne projekty.

Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe (InnovFin) – wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami.

Nominalna wartość instrumentów finansowych InnovFin to 2,8 mld euro. Jednak wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucji korzystających z gwarancji oraz funduszy VC.

Nowości

Instytucje unijne ogłosiły ostatnie z głównych instrumentów finansowych Programu Horyzont 2020. Rozpoczęto nabory uczestników  w pięciu podstawowych oraz dwóch tematycznych instrumentach finansowych programu Horyzont 2020.

  • 29 maja 2015 r. EBI ogłosił nabór kandydatów na pośredników finansowych w ramach InnovFin MidCap Guarantee – instrumentu gwarancyjnego, wspierającego dostęp do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych. W ramach instrumentu EBI udzieli gwarancji pośrednikom finansowym, którzy na tej podstawie stworzą ofertę preferencyjnego finansowania o wartości od 1 do 50 mln euro. Nabór pośredników finansowych potrwa do 2020 r. Od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów z polskiego rynku finansowego zależy dostępność tego instrumentu dla polskich firm. Budżet zaplanowany na to działanie do roku 2017 to 236 mln euro.
  • 15 czerwca 2015 uruchomione zostały dwa tematyczne instrumenty dłużne: InnovFin Energy Demo Projects oraz InnovFin Infectious Diseases: W ramach InnovFin Energy Demo Projects EBI oferuje pożyczki i gwarancje dla podmiotów realizujących projekty demonstracyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, ogniw wodorowych i ogniw paliwowych. Wsparcie ma ułatwić rozwój projektów od etapu demonstracji do komercjalizacji.

InnovFin Infectious Diseases to pożyczki EBI dla podmiotów inwestujących w projekty badawczo-rozwojowe służące opracowaniu innowacyjnych szczepionek, leków, urządzeń medycznych i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie chorób zakaźnych. Początkowy budżet każdego z instrumentów tematycznych to 100 mln euro.

  • 15 czerwca 2015 ogłoszono także konkurs na pośredników finansowych w ramach InnovFin SME Venture Capital, w którym zostanie zaoferowane finansowanie inwestorskie dla funduszy VC i wehikułów koinwestujących z aniołami biznesu, z przeznaczeniem na inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako inwestor zarządzający środkami tego działania, może zainwestować maksymalnie 30 mln EUR i 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. W szczególnych przypadkach EIF może sfinansować nawet 50% funduszu. Całkowity budżet zaplanowany na to działanie to 430 m euro.

Oferty dla beneficjentów oraz kandydatów na pośredników finansowych we wszystkich z powyższych działań mają charakter ciągły i będą aktywne do 2020 roku.

Gdzie szukać wsparcia w Polsce?

Polscy przedsiębiorcy, ośrodki badawcze i instytucje finansowe zainteresowane finansowaniem zwrotnym z programu Horyzont 2020 mogą liczyć na krajowe specjalistyczne wsparcie. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) działający przy Związku Banków Polskich prowadzi szkolenia i warsztaty dla kandydatów zamierzających aplikować po nowe unijne instrumenty programu Horyzont 2020 oraz innych programów ramowych.

– Odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie instrumentami zwrotnymi programu Horyzont 2020, zarówno ze strony instytucji finansowych, jak i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Ponad połowa z 3 tysięcy przedsiębiorców, ankietowanych w 2015 r., zadeklarowała zainteresowanie właśnie tą formą wsparcia – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

RANKING

0 1338
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 712
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...