Tagi Otagowane jako "PO Inteligentny Rozwój"

PO Inteligentny Rozwój

0 1149

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.

MŚP będą mogły starać się o dotacje na sfinansowanie usług proinnowancyjnych, świadczonych przez nie więcej niż 3 instytucje otoczenia biznesu – akredytowane lub zgłoszone do akredytacji przez Ministra Rozwoju ośrodki innowacji (OI). Efektem ma być wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzinach gospodarki, w które należy inwestować. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych OI dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Usługa może polegać m.in. na doradztwie lub szkoleniu w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Może być też uzupełniona usługą związaną z udostępnieniem przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych procesów i usług.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w najbliższym konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddziałanie 2.3.1 POIR) to ponad 31 mln zł.

Źródło: poir.gov.pl

0 3413

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będą przyjmowane przez NCBiR od 14 października do 30 listopada br. Budżet konkursu wynosi 750 milionów złotych.

RANKING

0 3191
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 899
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...