Tagi Otagowane jako "PO Inteligentny Rozwój"

PO Inteligentny Rozwój

0 864

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.

MŚP będą mogły starać się o dotacje na sfinansowanie usług proinnowancyjnych, świadczonych przez nie więcej niż 3 instytucje otoczenia biznesu – akredytowane lub zgłoszone do akredytacji przez Ministra Rozwoju ośrodki innowacji (OI). Efektem ma być wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzinach gospodarki, w które należy inwestować. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych OI dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Usługa może polegać m.in. na doradztwie lub szkoleniu w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Może być też uzupełniona usługą związaną z udostępnieniem przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych procesów i usług.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w najbliższym konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddziałanie 2.3.1 POIR) to ponad 31 mln zł.

Źródło: poir.gov.pl

0 2179

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będą przyjmowane przez NCBiR od 14 października do 30 listopada br. Budżet konkursu wynosi 750 milionów złotych.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2654
W związku z dużym zainteresowaniem firm udziałem w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych redakcja "Funduszy Europejskich" przedłuża termin przesyłania ankiet do 28 lutego. Jednocześnie prosimy...

Ludzie od funduszy

0 811
Bartosz Janc - prezes zarządu i współwłaściciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze.