Tagi Otagowane jako "dotacje unijne"

dotacje unijne

0 754

Chociaż okres programowania unijnego obejmuje lata 2014–2020, to dopiero w grudniu ubiegłego roku przyjęto wynegocjowane z Komisją Europejską treści programów operacyjnych, których ostateczna akceptacja nastąpiła w lutym br. Tymczasem wszyscy niecierpliwie wyczekują uruchomienia pierwszych konkursów – to jednak nastąpi zapewne najwcześniej w II lub nawet III kwartale 2015 roku.

Do tych mniej cierpliwych lub niemogących czekać dłużej, ze względu na upływające terminy ważności pozwoleń na budowę lub inne względy, z propozycją wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na liście programów priorytetowych umieścił ponownie program Bocian, czyli część 1 Programu Priorytetowego 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Właśnie ruszył drugi nabór wniosków o pożyczkę z tego programu.

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach „nowego” Bociana obejmuje lata 2015–2023 i oferuje pożyczkę na zmienionych wobec poprzedniego okresu zasadach. Warto się z nimi zapoznać – tym bardziej, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska, zmieni się zasadniczo sposób wsparcia inwestycji w OZE dla firm. Pożyczka z Bociana może się okazać bardzo konkurencyjną i korzystną, a czasem wręcz jedyną alternatywą.

Dlaczego – wyjaśnia w najnowszym wydaniu „Funduszy Europejskich” Wojciech Nawrocki, członek zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze

0 691


W nowej perspektywie finansowej polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na innowacje i działalność badawczo-rozwojową. Na ten cel trafi 9 mld euro z programu Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce im ułatwiać sięganie po unijne środki. Służyć temu ma nie tylko przyspieszanie procedur, lecz także pomoc w nawiązywaniu kontaktów między firmami a naukowcami.

0 647

Podejmowane przez Komisję Europejską inicjatywy na rzecz wsparcia młodych na rynku pracy nie rozwiążą problemów demograficznych Europy – mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka. W Parlamencie Europejskim zbyt mało rozmawia się na ten temat. Lokalnym problemem dotyczącym rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej jest zbyt krótka zdolność do pracy obywateli.

0 637


Podejmowane przez Komisję Europejską inicjatywy na rzecz wsparcia młodych na rynku pracy nie rozwiążą problemów demograficznych Europy – mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka. W Parlamencie Europejskim zbyt mało rozmawia się na ten temat. Lokalnym problemem dotyczącym rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej jest zbyt krótka zdolność do pracy obywateli.

0 742

Unijny projekt e-Sens ma na celu cyfryzację szeregu usług publicznych w krajach członkowskich UE, dzięki czemu procedury transgraniczne zostaną uproszczone. Łatwiej będzie m.in. rozpocząć działalność gospodarczą w innym państwie unijnym. Ułatwienia będą dotyczyć również służby zdrowia i europejskich zamówień publicznych. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że pozwoli on nie tylko uruchomić potencjał 20 mln małych i średnich firm w UE, lecz także przyniesie duże oszczędności.

0 709

W dniach 8-9 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się XV Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Drugi dzień spotkania w całości poświęcony będzie tematyce zarządzania kapitałem ludzkim.

Najpierw przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Planowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dyrektorzy personalni podzielą się swoim doświadczeniem. Przewidziane są także debaty i dyskusje.

Łącznie podczas II dnia XV Forum Edukacyjnego odbędzie się 25 wystąpień.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest jednak ograniczona.

Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie:
http://forummsp.parp.gov.pl/program-dzien-ii/program-dzien-iii

Rejestracja odbywa się pod linkiem: http://forummsp.parp.gov.pl/rejestracja/rejestracja

Źródło: NeswNet / parp.gov.pl

0 694

Jeszcze przed wakacjami ma zacząć funkcjonować nowy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest pobudzenie w Europie inwestycji o wartości co najmniej 315 mld euro. Kolejne kraje zapowiadają swój wkład finansowy. Również polskie władze zadeklarowały 8 mld euro przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...