Tagi Otagowane jako "dotacje na prace rozwojowe"

dotacje na prace rozwojowe

0 3413

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będą przyjmowane przez NCBiR od 14 października do 30 listopada br. Budżet konkursu wynosi 750 milionów złotych.

0 987

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej bądź demonstracyjnej z programu PO IR. Do rozdysponowania jest 15 milionów euro.

Wnioski można składać do 22.06.2015.

Wsparcie mogą otrzymać małe, średnie bądź duże przedsiębiorstwa. Beneficjent może się starać o dofinansowanie pod warunkiem komercjalizacji wyników prac B+R, rozumianych, jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej, udzieleniu licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

W programie przewidziano poziom dofinansowania na: 25% – 60% przy minimalnym wkładzie własnym 40%-60%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 5 mln zł – gdy projekt jest realizowany przez MSP. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw minimalna kwota wynosi 20 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

 

RANKING

0 3191
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 899
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...