Slider

0 801

Fundusze Europejskie objęły patronat nad bezpłatnymi warsztatami dla przedsiębiorców ,,Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce’’. Warsztaty realizowane są w ramach unijnego projektu  HPC4POLAND. Zaplanowano je 13 września br. w Poznaniu i 20 września w Warszawie. Jeszcze tylko w tym tygodniu trwają zapisy.

Warsztaty zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej stanowi szanse optymalizacji dotychczasowych metod badawczych, analitycznych i procesów testowania projektowanych produktów. Przez pryzmat korzyści płynących z wykorzystania tych metod dla biznesowych celów firm produkcyjnych zaproszeni goście mówić będą o praktycznym zastosowaniu tych metod dla przemysłu.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing). Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie.

Program spotkania obejmuje również zbiór informacji na temat pozyskania źródeł finansowania eksperymentów z dostępnych w Polsce środków wsparcia przedsiębiorstw.

Udział w warsztacie pozwoli także na indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej w ramach przygotowanego dla uczestników Punktu Konsultacyjnego podczas trwania warsztatów.

Więcej informacji i zapisy: http://www.hpc4poland.pl/warsztaty-2/

logo FE

logo _poziom

0 1001

Bank Gospodarstwa Krajowego poszukuje poprzez przetarg pośredników finansowych, którzy będę udzielali preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej (PES). Do rozdania jest 131 mln pożyczek.

Wsparcie udzielone przez pośredników może w sumie trafić do ponad dwóch tysięcy spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, a nawet spółek prawa handlowego prowadzących działalność non-for-profit i innych organizacji. Pośrednicy zostaną wyłonieni na drodze przetargu, a BGK planuje, że nastąpi to w październiku br. – tak aby jeszcze w tym roku ruszyła akcja pożyczkowa.

Na co mogą liczyć pożyczkodawcy?

Dla podmiotów działających nie dłużej niż rok – na pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł. Przedsiębiorcy działające dłużej mogą z kolei ubiegać się nawet o 500 tys. zł – w ramach tzw. pożyczki na rozwój. Program jest wdrażany w ramach działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej o przetargu. 

(MRR, informacja własna FE)

 

0 1425

Rusza kolejna edycja programu Polska-Słowacja. Nowością jest wsparcie dla rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Na co można otrzymać wsparcie?

Jak wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z kształceniem zawodowym na wysokim poziomie, dotyczącym przede wszystkim kompetencji poszukiwanych w regionie. Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty związane z transportem intermodalnym.

– Transgraniczna edukacja to nowość w obecnej edycji programu. Dlatego zachęcam wnioskodawców do przygotowania wspólnie z zagranicznymi partnerami, ciekawych przedsięwzięć z tego obszaru. Wspierana będzie wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności wśród uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych – dodaje wiceminister Hamryszczak. W przypadku projektów w obszarze transportu multimodalnego, wsparcie ze środków EFRR mogą uzyskać inicjatywy pobudzające rozwój ogólnodostępnego transportu pasażerskiego. Przede wszystkim zaś projekty, dzięki którym mieszkańcy i turyści będą mogli sprawniej przemieszczać się i podróżować po polsko-słowackim pograniczu.

Wszystkie działania w opisanych wyżej tematach muszą mieć charakter partnerski oraz wyraźne oddziaływanie na obszar po polskiej i słowackiej stronie granicy. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie będzie wymagane załączenie przez partnerów własnych diagnoz, opracowań lub analiz sektorowych. Dokumenty te powinny obrazować sytuację wyjściową grupy docelowej projektu edukacyjnego lub połączeń komunikacyjnych obszaru, w którym planowana jest realizacja projektu transportowego.

Jaki obszar obejmuje program Polska-Słowacja? Podregiony krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim. Po stronie słowackiej obszar wsparcia obejmuje: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim. Konkurs wystartował 30 sierpnia, a wnioskodawcy mają 3 miesiące na przygotowanie projektów, (do 30 listopada br.). Wnioski można składać  we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie, a planowany termin rozstrzygnięcia naborów to  marzec 2017 roku. Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu wniosku? Przeczytaj na stronie programu.

Więcej na stronie internetowej programu Polska-Słowacja.

(MRR, informacja własna FE)

0 976

Wkrótce może zabraknąć w Polsce projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych przez dotacje unijne. Przyczyna? Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, czyli Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Specjaliści alarmują, że nowe przepisy mogą mieć także inne dramatyczne skutki: likwidacja miejsc pracy związanych z obsługą OZE, wyższe ceny prądu oraz kary za niewypełnienie dyrektywy unijnej związanej. Do 2020 r. aż 15 procent zużywanej energii pochodzić ma bowiem z energetyki odnawialnej.

– Na energetykę wiatrową przewidziano w programach unijnych dla Polski ponad 170 mln euro, ok. 60 mln euro na poziomie krajowym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, a resztę na poziomie regionów – informuje Bartosz Kariackas, starszy analityk finansowy w firmie STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu OZE. – Informacje te zapisane są w treści programów operacyjnych wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Komisję Europejską, ich zmiana wymagałaby zgody KE, a to proces trudny i czasochłonny – dodaje.

Na ustawie stracą także gminy. Szacuje się, że ok. 200 mln zł wyniosą straty związane z podatkiem od nieruchomości, który miał być odprowadzony w związku z zaplanowanymi inwestycjami wiatrowymi.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polska ma jeden z najlepszych w Europie potencjałów do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz na morzu. W ciągu najbliższych 15 lat mogłoby u nas powstać kolejne 10 GW mocy na lądzie i do 6 GW mocy na Morzu Bałtyckim.

(InfoWire, informacja własna FE)

 

0 1146

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe  i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach ,,Przedsiębiorca z klimatem’’ uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia specjaliści odpowiedzą na pytania, jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom). Organizowane są w większości dużych miast Polski, w okresie od sierpnia do listopada br. Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej informacji na stronie www.autobusenergetyczny.pl

0 1044

Redakcja Funduszy Europejskich i Raiffeisen Polbank zakończyli wspólny cykl konferencji pod tytułem: Jak podnieść konkurencyjność Twojej firmy – dotacje na innowacje. Konferencje skierowane były przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia były znane z dużej skuteczności przy pozyskiwaniu dotacji firmy doradcze: EGC Doradztwo Europejskie oraz PWB. Menedżerowie i eksperci unijni spotkali się z przedsiębiorcami w pięciu miastach: w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie.

– Zainteresowanie, które towarzyszyło naszemu cyklowi świadczy o dużym proinnowacyjnym potencjale polskich przedsiębiorców. Na sali wywiązywała się często prawdziwa dyskusja, uczestnicy byli autentycznie ciekawi, jak rozpocząć starania o wsparcie unijne. Pytali także o wdrożenia konkretnych rozwiązań – komentuje Aleksandra Rutkowska, ekspertka ds. funduszy unijnych w Raiffeisen Polbank.

Menedżerowie z firm doradczych nie ukrywali przed słuchaczami żadnych meandrów związanych z pozyskiwaniem dotacji, ostrzegali przed trudnościami, ale zachęcali do podjęcia ryzyka. Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający oraz Marzena Tymińska-Ładziak, dyrektor ds. Programów UE – oboje z EGC Doradztwo Europejskie – omówili wszystkie najważniejsze dla rozwoju firmy konkursy unijne: m.in. Demonstrator, tzw. Szybka Ścieżka (działanie 1.1.1 PO IR), Bon na innowacje i działanie Kredyt na innowacje technologiczne. – Program Inteligentny Rozwój wspiera cały proces powstawania innowacji – od tworzenia koncepcji, po przygotowanie prototypów i linii pilotażowych, a finalnie ich komercjalizację, czyli wdrożenie – mówi dyr. Tomasz Kęcerski. Przemysław Kowalski, prezes zarządu PWB, wskazywał na różnice w pozyskiwaniu dotacji w tej i poprzedniej perspektywie unijnej.

– Bez zaplanowanego  montażu finansowego trudno zrealizować jakąkolwiek inwestycję. Mówimy o tym przedsiębiorcom i wspieramy przy staraniach o dotacje – dodaje Aleksandra Rutkowska, z Raiffeisen Polbank. (sz)

1 3189

Bezpłatne konferencje o wsparciu UE dla przedsiębiorstw.

Zielona Góra 22 czerwca, Poznań 23 czerwca, Bydgoszcz 30 czerwca, Kraków 7 lipca, Rzeszów 8 lipca.

Tematy:
  • Co to jest innowacja przełomowa?
  • Finansowanie innowacji, ekoinnowacji i nowych technologii
  • Szybka ścieżka, Badania na rynek, Kredyt na innowacje technologiczne, Demonstrator – jak dobrze przygotować projekt
  • Najważniejsze zmiany w zasadach pozyskiwania dotacji unijnych
  • Dotacje dla przedsiębiorstw w Twoim województwie

Na konferencji wystąpią wybitni menedżerowie zajmujący się wsparciem unijnym!

Pobierz program:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie
Zapisz się teraz:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie

 

pustepole9

 

0 1120

,,Nowe perspektywy dla Twojej firmy – Co musisz wiedzieć ubiegając się o dotację ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020’’ – pod takim wspólnym tytułem BOŚ Bank przeprowadził cykl konferencji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

0 1035

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2801
W związku z dużym zainteresowaniem firm udziałem w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych redakcja "Funduszy Europejskich" przedłuża termin przesyłania ankiet do 28 lutego. Jednocześnie prosimy...

Ludzie od funduszy

0 892
Bartosz Janc - prezes zarządu i współwłaściciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze.