Slider

0 1025

Polscy rolnicy mają obecnie wiele możliwości finansowania własnej działalności, nie tylko tej związanej z rolnictwem. Za kilka miesięcy mieszkańcy obszarów wiejskich będą mogli przykładowo zabiegać o 100 tys. złotych dotacji na otwarcie małego biznesu związanego z handlem czy usługami. Wsparcie będzie pochodziło z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich’’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale możliwości finansowania jest dużo więcej.

Czasami warto skorzystać z różnych źródeł finansowania, aby zapewnić sobie stabilny rozwój. Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji? – Na polskim rynku jest dostępnych bardzo dużo atrakcyjnych form finansowania dla rolników. Powiedziałbym nawet, że dużo więcej niż dla osób z innych sektorów gospodarki. Mamy kredyty preferencyjne z dopłatą do odsetek i kredyty unijne, wiele banków oferuje kredyty inwestycyjne oraz obrotowe przygotowane specjalnie dla rolników – stwierdza Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

Na co powinien zwrócić uwagę rolnik przy wyborze kredytu? Przede wszystkim na trzy rzeczy: okres kredytowania, cenę kredytu i to, czy przy jego zaciąganiu można liczyć na dofinansowanie. Należy pamiętać, że działalność rolnicza jest działalnością sezonową, więc miesięczne raty nie zawsze będą najlepsze. Ponieważ kredytów rolniczych jest na rynku dość dużo, aby wybrać ofertę optymalnie, warto poprosić o pomoc doradcę bankowego, który dopasuje produkt do naszych potrzeb. – Polscy rolnicy dobrze pozyskują i umieją wykorzystywać zarówno fundusze unijne, jak i kredyty preferencyjne, do których dopłaca Skarb Państwa – uważa ekspert.

O wsparcie ze wspomnianego poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich’’ mogą starać się rolnicy oraz członkowie ich rodzin. Warunkiem jest jednak tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa, czyli roczna produkcja gospodarstwa podana w euro. Dotację może otrzymać również rolnik, który przekaże gospodarstwo innemu rolnikowi.

Źródło: infoWire.pl, informacja własna FE

Dofinansowania dla rolników

Maciej Piskorski – dyrektor Departamentu Produktów Agro, Bank BGŻ BNP Paribas o dofinansowaniach dla rolników

0 1287

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przyjmują zgłoszenia do tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz  samorządu terytorialnego.

Konkurs organizowany jest od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm. Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 w Warszawie podczas uroczystej Gali.

Patronat medialny nad Galą Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” objął serwis Brand24.pl, platforma kobietawchurze.pl, Klub Integracji Europejskiej, magazyn Przedsiębiorcy.eu, czasopismo Fundusze Europejskie oraz Infostrefa.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

  • Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
  • Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez kapitułę konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez kapitułę oraz Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016” przyjmowane są do 25 października 2016 r.

Szczegóły na stronie www.fund.org.pl oraz w Biurze Organizacyjnym Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

0 836
Nick Vujicic, gwiazda poprzednich edycji ,,Życia bez ograniczeń’’.

1 października br. w krakowskiej TAURON Arenie odbędzie się druga edycja wydarzenia „Życie Bez Ograniczeń” skupiającego wokół siebie tysiące ludzi z całej Polski.

0 942

Fundusze Europejskie objęły patronat nad bezpłatnymi warsztatami dla przedsiębiorców ,,Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce’’. Warsztaty realizowane są w ramach unijnego projektu  HPC4POLAND. Zaplanowano je 13 września br. w Poznaniu i 20 września w Warszawie. Jeszcze tylko w tym tygodniu trwają zapisy.

Warsztaty zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej stanowi szanse optymalizacji dotychczasowych metod badawczych, analitycznych i procesów testowania projektowanych produktów. Przez pryzmat korzyści płynących z wykorzystania tych metod dla biznesowych celów firm produkcyjnych zaproszeni goście mówić będą o praktycznym zastosowaniu tych metod dla przemysłu.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing). Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie.

Program spotkania obejmuje również zbiór informacji na temat pozyskania źródeł finansowania eksperymentów z dostępnych w Polsce środków wsparcia przedsiębiorstw.

Udział w warsztacie pozwoli także na indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej w ramach przygotowanego dla uczestników Punktu Konsultacyjnego podczas trwania warsztatów.

Więcej informacji i zapisy: http://www.hpc4poland.pl/warsztaty-2/

logo FE

logo _poziom

0 1348

Bank Gospodarstwa Krajowego poszukuje poprzez przetarg pośredników finansowych, którzy będę udzielali preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej (PES). Do rozdania jest 131 mln pożyczek.

Wsparcie udzielone przez pośredników może w sumie trafić do ponad dwóch tysięcy spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, a nawet spółek prawa handlowego prowadzących działalność non-for-profit i innych organizacji. Pośrednicy zostaną wyłonieni na drodze przetargu, a BGK planuje, że nastąpi to w październiku br. – tak aby jeszcze w tym roku ruszyła akcja pożyczkowa.

Na co mogą liczyć pożyczkodawcy?

Dla podmiotów działających nie dłużej niż rok – na pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł. Przedsiębiorcy działające dłużej mogą z kolei ubiegać się nawet o 500 tys. zł – w ramach tzw. pożyczki na rozwój. Program jest wdrażany w ramach działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej o przetargu. 

(MRR, informacja własna FE)

 

0 1878

Rusza kolejna edycja programu Polska-Słowacja. Nowością jest wsparcie dla rozwoju edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Na co można otrzymać wsparcie?

Jak wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z kształceniem zawodowym na wysokim poziomie, dotyczącym przede wszystkim kompetencji poszukiwanych w regionie. Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty związane z transportem intermodalnym.

– Transgraniczna edukacja to nowość w obecnej edycji programu. Dlatego zachęcam wnioskodawców do przygotowania wspólnie z zagranicznymi partnerami, ciekawych przedsięwzięć z tego obszaru. Wspierana będzie wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności wśród uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych – dodaje wiceminister Hamryszczak. W przypadku projektów w obszarze transportu multimodalnego, wsparcie ze środków EFRR mogą uzyskać inicjatywy pobudzające rozwój ogólnodostępnego transportu pasażerskiego. Przede wszystkim zaś projekty, dzięki którym mieszkańcy i turyści będą mogli sprawniej przemieszczać się i podróżować po polsko-słowackim pograniczu.

Wszystkie działania w opisanych wyżej tematach muszą mieć charakter partnerski oraz wyraźne oddziaływanie na obszar po polskiej i słowackiej stronie granicy. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie będzie wymagane załączenie przez partnerów własnych diagnoz, opracowań lub analiz sektorowych. Dokumenty te powinny obrazować sytuację wyjściową grupy docelowej projektu edukacyjnego lub połączeń komunikacyjnych obszaru, w którym planowana jest realizacja projektu transportowego.

Jaki obszar obejmuje program Polska-Słowacja? Podregiony krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w województwie śląskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w województwie podkarpackim oraz powiat myślenicki w województwie małopolskim. Po stronie słowackiej obszar wsparcia obejmuje: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim. Konkurs wystartował 30 sierpnia, a wnioskodawcy mają 3 miesiące na przygotowanie projektów, (do 30 listopada br.). Wnioski można składać  we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie, a planowany termin rozstrzygnięcia naborów to  marzec 2017 roku. Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu wniosku? Przeczytaj na stronie programu.

Więcej na stronie internetowej programu Polska-Słowacja.

(MRR, informacja własna FE)

0 1174

Wkrótce może zabraknąć w Polsce projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych przez dotacje unijne. Przyczyna? Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, czyli Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Specjaliści alarmują, że nowe przepisy mogą mieć także inne dramatyczne skutki: likwidacja miejsc pracy związanych z obsługą OZE, wyższe ceny prądu oraz kary za niewypełnienie dyrektywy unijnej związanej. Do 2020 r. aż 15 procent zużywanej energii pochodzić ma bowiem z energetyki odnawialnej.

– Na energetykę wiatrową przewidziano w programach unijnych dla Polski ponad 170 mln euro, ok. 60 mln euro na poziomie krajowym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, a resztę na poziomie regionów – informuje Bartosz Kariackas, starszy analityk finansowy w firmie STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu OZE. – Informacje te zapisane są w treści programów operacyjnych wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Komisję Europejską, ich zmiana wymagałaby zgody KE, a to proces trudny i czasochłonny – dodaje.

Na ustawie stracą także gminy. Szacuje się, że ok. 200 mln zł wyniosą straty związane z podatkiem od nieruchomości, który miał być odprowadzony w związku z zaplanowanymi inwestycjami wiatrowymi.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polska ma jeden z najlepszych w Europie potencjałów do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz na morzu. W ciągu najbliższych 15 lat mogłoby u nas powstać kolejne 10 GW mocy na lądzie i do 6 GW mocy na Morzu Bałtyckim.

(InfoWire, informacja własna FE)

 

0 1533

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe  i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach ,,Przedsiębiorca z klimatem’’ uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia specjaliści odpowiedzą na pytania, jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom). Organizowane są w większości dużych miast Polski, w okresie od sierpnia do listopada br. Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej informacji na stronie www.autobusenergetyczny.pl

0 1266

Redakcja Funduszy Europejskich i Raiffeisen Polbank zakończyli wspólny cykl konferencji pod tytułem: Jak podnieść konkurencyjność Twojej firmy – dotacje na innowacje. Konferencje skierowane były przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia były znane z dużej skuteczności przy pozyskiwaniu dotacji firmy doradcze: EGC Doradztwo Europejskie oraz PWB. Menedżerowie i eksperci unijni spotkali się z przedsiębiorcami w pięciu miastach: w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie.

– Zainteresowanie, które towarzyszyło naszemu cyklowi świadczy o dużym proinnowacyjnym potencjale polskich przedsiębiorców. Na sali wywiązywała się często prawdziwa dyskusja, uczestnicy byli autentycznie ciekawi, jak rozpocząć starania o wsparcie unijne. Pytali także o wdrożenia konkretnych rozwiązań – komentuje Aleksandra Rutkowska, ekspertka ds. funduszy unijnych w Raiffeisen Polbank.

Menedżerowie z firm doradczych nie ukrywali przed słuchaczami żadnych meandrów związanych z pozyskiwaniem dotacji, ostrzegali przed trudnościami, ale zachęcali do podjęcia ryzyka. Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający oraz Marzena Tymińska-Ładziak, dyrektor ds. Programów UE – oboje z EGC Doradztwo Europejskie – omówili wszystkie najważniejsze dla rozwoju firmy konkursy unijne: m.in. Demonstrator, tzw. Szybka Ścieżka (działanie 1.1.1 PO IR), Bon na innowacje i działanie Kredyt na innowacje technologiczne. – Program Inteligentny Rozwój wspiera cały proces powstawania innowacji – od tworzenia koncepcji, po przygotowanie prototypów i linii pilotażowych, a finalnie ich komercjalizację, czyli wdrożenie – mówi dyr. Tomasz Kęcerski. Przemysław Kowalski, prezes zarządu PWB, wskazywał na różnice w pozyskiwaniu dotacji w tej i poprzedniej perspektywie unijnej.

– Bez zaplanowanego  montażu finansowego trudno zrealizować jakąkolwiek inwestycję. Mówimy o tym przedsiębiorcom i wspieramy przy staraniach o dotacje – dodaje Aleksandra Rutkowska, z Raiffeisen Polbank. (sz)

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...