Slider

0 746

Szybka ścieżka to najpopularniejsze unijne działanie dla przedsiębiorców. Dość powiedzieć, że w br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na 6 konkursów ponad 2 miliardy złotych. Tegoroczny ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019 podsumował także wyniki w ramach Szybkiej ścieżki, czyli poddziałania 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój. W pierwszej trójce najlepszych firm znalazły się znane doradcze marki: Abbeys, Crido oraz PMG R&D Consulting.

– Dzięki Szybkiej ścieżce przygotowano i wdrożono wiele innowacyjnych projektów dla przedsiębiorstw. Przygotowanie takich projektów to wielkie wyzwanie, dlatego co roku dotacje pozyskane w ramach tego działania stanowią osobną rankingową kategorię – tłumaczy Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich.
Wyróżnione w rankingu firmy pozyskały dla swoich klientów wsparcie dla nowatorskiej technologii produkcji klinkieru (Abbeys), na alternatywne technologie napędzania pojazdów (Crido) oraz na opracowanie nowych właściwości tzw. polioli poliestrowych dla producenta żywic syntetycznych (PMG R&D Consulting). To tylko niektóre z przygotowanych projektów.

W tegorocznym rankingu najskuteczniejszych firm wzięło udział ponad 30 podmiotów, które pozyskują wsparcie z wszystkich unijnych programów – najwięcej z Inteligentnego Rozwoju, programu Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. – Kompletne wyniki rankingu ogłosimy w drugiej połowie września, w specjalnym wydaniu naszego magazynu – dodaje redaktor naczelny FE.

————————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg wartości dotacji

1. Abbeys (126,18 mln zł)
2. Crido (111,02 mln zł)
3. PMG R&D Consulting  (84,39 mln zł)
4. Grupa 4 Fundusze Europejskie  (62,02 mln zł)
5. ADM Consulting Group (44,21 mln zł)
6. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego (25,59 mln zł)
7.  Edoradca (25,25  mln zł)
8. Strategor  (20,87 mln zł)
9. ECDF Dotacje (18,60 mln zł)
10. MSCG (12,10 mln zł)

—————————————–

Liderzy pozyskiwania dotacji w ramach działania Szybka ścieżka:
wg liczby zrealizowanych projektów

1. miejsce (ex aequo)
Abbeys                            (9)
Crido                               (9)
PMG R&D Consulting     (9)

2. miejsce
ADM Consulting Group   (7)
Edoradca                        (7)

3. miejsce

C&K Kancelaria DG         (5)
ECDF Dotacje                  (5)

4. miejsce

Strategor                         (4)
MSCG                              (4)

5. miejsce

Grupa 4 Fundusze Europejskie  (3)

 

0 592

,,Szybka ścieżka’’, a mówiąc precyzyjniej poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój, jest największym źródłem finansowania projektów B+R. Konkursy w ,,Szybkiej ścieżce’’ skierowane są do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało w 2019 r. konkursy dotacyjne na łączną kwotę 2,25 mld zł, a jesienią br. rozpoczyna się konkurs z budżetem ponad miliarda. To rekordowa pula środków w ramach dotychczasowych naborów.

Poza konkursami ogólnymi NCBR  wyodrębnił jeszcze 2 dodatkowe – dotyczą one technologii kosmicznych oraz tworzyw sztucznych. – Jakie są różnice pomiędzy standardowym konkursem ,,Szybkiej ścieżki’’, a tymi tematycznymi? – pytamy Szymona Łokaja, dyrektora zarządzającego firmy doradczej PMG R&D Consulting. (W 2018 r. firma w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ zdobyła dla swoich klientów ponad 84 mln zł). – W obu konkursach tematycznych o dofinansowanie mogą ubiegać się również projekty realizowane w województwie mazowieckim, co w konkursie ogólnym nie jest możliwe. Ponadto konkursy z obszaru technologii kosmicznych i tworzyw sztucznych powinny dotyczyć konkretnych obszarów tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej – komentuje Łokaj.

Nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 umożliwiają przedsiębiorcom finansowanie inwestycji w wielu różnych dziedzinach. Konkursy obejmują prace badawczo-rozwojowe lub wyłącznie rozwojowe mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. – Zakres tematyczny konkursów jest jednak tak szeroki, że coś dla siebie znajdą tam przedstawiciele niemal każdej branży. Chodzi przecież o opracowanie nowych czy ulepszenie istniejących na rynku produktów czy procesów produkcyjnych. A to może dotyczyć naprawdę wielu firm – dodaje dyrektor Łokaj. Warunkiem jest wpisywanie się projektu w ramy tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Konkursy ,,Szybkiej ścieżki’’ cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorców, ale wielu z nich jest przekonanych, że nie mają żadnego ,,superpomysłu’’ na dobry projekt. Szymon Łokaj uważa jednak, że to błędne przekonanie. – Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt. Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Oceniający wiedzą, że pomysły na miarę Elona Muska zdarzają się niezmiernie rzadko. Z każdego przeciętnego pomysłu da się zrobić dobry wniosek, to tylko kwestia odpowiedniej prezentacji. Nawet najbardziej innowacyjny projekt nie dostanie jednak dotacji, jeżeli zostanie źle przedstawiony – podpowiada dyrektor PMG R&D Consulting.

Chcesz wiedzieć więcej? Spytaj specjalistę o szczegóły konkursów: www.pmgconsulting.eu

——————————————–

Terminy i budżety konkursów:

 • ,,Szybka ścieżka’’ dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence
  Budżet: 50 mln zł
  Nabór wniosków: 1 kwietnia – 29 listopada br.
 • ,,Szybka ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Budżet konkursu: 1 100 mln zł
Nabór wniosków: 16 września -16 grudnia br.

Mali i duzi, niekoniecznie z uczelniami
W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.Źródło: NCBiR

 

Poprzeczka nie jest wysoko

Szymon Łokaj, dyrektor zarządzający firmy doradczej PMG R&D Consulting:
– Obserwujemy, jakie projekty otrzymują dofinansowanie i mogę powiedzieć, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Wystarczy dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa oraz co najmniej przeciętny pomysł na projekt.

 

 

Łódź, 14 czerwca 2019 r. (piątek),
godz. 9.30-11.30

Organizator: redakcja czasopisma Fundusze Europejskie, wstęp wolny. Spotkanie skierowane jest do firm produkcyjnych lub usługowo-wytwórczych


W programie m.in.

 • Najnowsze dotacje dla przedsiębiorców z wojewódzkiego łódzkiego – program regionalny oraz
  Inteligenty Rozwój
 • Jak pozyskać 3,5 mln zł na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dotację na
  rozbudowę zakładu
 • Jak uzyskać 85 proc. wsparcia na wdrożenie innowacyjnego produktu
 • Dotacje na wsparcie eksportu i wzornictwa przemysłowego

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Spotkania organizowane wspólnie z firmą doradczą Capital Partner, czołową firmą pozyskującą dotacje unijne


Gwarantujemy:

 •  wysoką jakość merytoryczną prelekcji
 • możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi
 • kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)
 • kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

 

ZAPISY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

0 3533

Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r. – i jest to najstarsza klasyfikacja oceniająca rynek doradztwa unijnego. Jeśli chodzi o najbliższy ranking – na wypełnione ankiety czekamy do czwartku 25 kwietnia br., do godz. 17.00.

Uwaga: Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w rankingu, liczne zapytania i prośby, przedłużamy termin przyjmowania ankiet do poniedziałku 13 maja br. (do godz. 18.00). Termin ten jest terminem ostatecznym.

O rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019:

 • Ranking dotyczy perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz innych dostępnych dotacji publicznych
 • W rankingu zostaną wzięte pod uwagę dotacje przyznane w roku 2018
 • Ranking obok tradycyjnych, obejmuje także kilka nowych kategorii
 • Klasyfikowane będą wyłącznie projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu
 • W rankingu wprowadzone zostały dodatkowe zasady ograniczające możliwość pomyłek albo podawania nieprawdziwych informacji
 • Wyniki rankingu zostaną opublikowane w drukowanym i elektronicznym wydaniu Funduszy Europejskich w czerwcu 2019 br. (wydanie maj/czerwiec 2019).

Pobierz dokumenty do rankingu:

ANKIETA OŚWIADCZENIE REGULAMIN

Kontakt w sprawie rankingu:

Marek Szymański – redaktor naczelny „Funduszy Europejskich”
marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl
tel. 502 235 096

Joanna Maciejewska – dyrektor marketingu
joanna.maciejewska@fundusze-europejskie.pl
tel. 696 055 066


POWIEDZIELI O RANKINGU:

– Ranking opracowywany przez redakcję Funduszy Europejskich jest najbardziej wszechstronny, obejmuje wiele dziedzin i w mojej opinii jest najbardziej obiektywny

Dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, o rankingu firm doradczych w 2011 r. (wtedy jako ekspert Business Centre Club i wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości).

 

 

– Firmy doradcze są trochę jak pracowite pszczoły, odgrywające ważną rolę w całym procesie rozwoju. Pomagają wytworzyć wartość w innych firmach i organizacjach.

 

Prof. Witold Orłowski, ekonomista, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, we wstępie do rankingu firm FE w 2013 r.

 

 

Kielce, 7 marca 2019 r., (czwartek), godz. 9.30-11.30

Olsztyn, 28 marca br. (czwartek), godz. 9.30-11.30

Białystok, 12 kwietnia br. (piątek), godz. 9.30-11.30


Organizator: redakcja czasopisma Fundusze Europejskie, wstęp wolny. Spotkanie skierowane jest do firm produkcyjnych lub usługowo-wytwórczych

W programie m.in.:

 • Dotacje dla firm z województwa świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także w programie Polska Wschodnia
 • Aktualne dotacje dla przedsiębiorców w programie Inteligentny Rozwój
 • Jak znaleźć pomysł na innowacyjny produkt i jak go sfinansować
 • Jak pozyskać dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także dotację na rozbudowę zakładu
 • Jak napisać projekt, aby otrzymać dotację w wysokości 70 procent kosztów
 • Jak skorzystać z innych działań dedykowanych wsparciu inwestycji w Twojej firmie np. wspierających eksport.

Wstęp wolny – decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Spotkania organizowane wspólnie z firmą doradczą Capital Partner, czołową firmą pozyskującą dotacje unijne.


Gwarantujemy:

 • Wysoką jakość merytoryczną prelekcji
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi
 • Kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)
 • Kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

ZAPISY:

Kielce Olsztyn Białystok

Dodatkowe informacje:

redakcja@fundusze-europejskie.pl, tel. 502 235 096 (Marek Szymański)

 

 

0 843

Z ponad 10 mld zł środków dostępnych na projekty B+R w ramach Szybkiej Ścieżki oraz programów sektorowych, do końca 2017 r. rozdysponowano zaledwie około połowy. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.

W najnowszym raporcie CRIDO „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci ds. dotacji na innowacje podsumowali najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe: poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (tzw. Szybka ścieżka) oraz działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’.  W latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58 proc. z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40 proc. z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków, bo na 53 proc. budżetu ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz na 36 proc. budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 roku do rozdysponowania pozostało jeszcze 4,5 mld zł.

Szybka ścieżka dla najlepszych

W latach 2015-2017 złożono 4128 wniosków do ,,Szybkiej ścieżki’’ dla sektora MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22 proc. wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania. W sektorze dużych przedsiębiorstw wskaźnik sukcesu wyglądał nieco lepiej. Pod względem liczby złożonych wniosków wyniósł ok. 35 proc. Co pozytywne, między średnią a wnioskowaną kwotą wsparcia była niewielka różnica – 0,3 mln zł.

– Projekty B+R są oceniane według kilku kryteriów. Dopiero spełnienie ich wszystkich daje szansę na wsparcie finansowe z jednego z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców programów, tj. wspomnianej ,,Szybkiej ścieżki’’. Nowość, kadra badawcza, zapotrzebowanie rynkowe na rezultat, innowacja produktowa i procesowa, czy też miejsce wdrożenia – każde z tych kryteriów jest ważne. Brak któregokolwiek z nich wskazuje – z  perspektywy oceniających – na słabość projektu. Musi być on pod każdym względem przemyślany i przygotowany, aby otrzymać pozytywną ocenę – mówi Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO. W analizowanym okresie największy grant w ramach ,,Szybkiej ścieżki’’ dla MŚP otrzymała spółka Polski Bazalt. Otrzymała wsparcie w wysokości 46 mln zł. Wśród dużych przedsiębiorstw największy grant – 56 mln zł – przyznano Zakładom Farmaceutycznym POLPHARMA S.A.

Programy sektorowe lepiej dopasowane

Programy sektorowe – od początku obecnej perspektywy finansowej UE – charakteryzuje wysoki, średni wskaźnik sukcesu. Ogólnie dla działania 1.2 wynosił on około 64 proc. w 2015 r., 60 proc. w 2016 r. oraz 47 proc. w 2017 r., a w przypadku niektórych programów sięgał nawet ponad 90 proc. To pokazuje, że instrumenty wsparcia zorientowane na wybrane obszary tematyczne są najlepiej dopasowane do potrzeb poszczególnych branż. Dzięki innej niż w ,,Szybkiej ścieżce’’ formule konkursów sektorowych przedsiębiorcy składają wnioski, które nie odbiegają od oczekiwań NCBR w zakresie tematyki zaplanowanych badań – i finalnie częściej otrzymują wsparcie.

– W 2017 r. NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Poprawa jest widoczna, jednak czy są to wystarczające działania, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? I czy przedsiębiorcy zdążyli się już nauczyć, jak z sukcesem realizować prace badawcze? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach. Pula środków do wykorzystania wynosi 4,5 mld zł, więc jest nadal duża. Warto więc szukać rozwiązań najlepiej dopasowanych do rozwojowych potrzeb przedsiębiorców – mówi Szymon Żółciński, partner w CRIDO.

We wspomnianym raporcie analizie poddano wnioski złożone w naborach do ,,Szybkiej ścieżki’’ oraz programów sektorowych zakończonych do końca 2017 roku. Analiza wyników konkursów jest natomiast oparta o dane dostępne na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Skąd ta różnica? Otóż proces oceny wniosków trwa od kilku miesięcy do ponad pół roku a wnioski złożone w ostatnim kwartale ubiegłego roku zostały ocenione dopiero w połowie br. Dane pochodzą z Centralnego Systemu SL 2014 oraz dokumentacji konkursowych.

Pełny raport do pobrania jest tutaj

W programach sektorowych uzyskaniem dotacji kończyło się nawet 90 procent projektów.

Łatwiejsza procedura

Szymon Żółciński, partner w CRIDO:

– NCBR przeprowadził wiele zmian w organizacji konkursów, procesie i kryteriach oceny wniosków. Czy są to działania wystarczające, aby wykorzystać cały budżet na projekty B+R? Przekonamy się o tym w kolejnych dwóch latach.

 

 

 

 

 

O CRIDO

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.  Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspierających działalność B+R i innowacje.

Więcej informacji na: crido.pldotacjenainnowacje.taxand.pl.

 

 

0 1207

Mało która firma zrobiła tak błyskawiczną karierę w doradztwie europejskim. Zdobywała klientów nie tyle hałaśliwą reklamą, co indywidualnym podejściem do klienta. ADM Consulting Group świętowała właśnie 10 lat swojego istnienia. – Pracujemy dla klientów w całej Polsce, ale również partnerów zagranicznych – dodaje Daniel Pawelec, prezes gdyńskiej spółki.

Firma Pawelca i Adriana Skrockiego (współzałożyciel i wiceprezes ADM), to obecnie biura w Gdyni, Warszawie i we Wrocławiu, 1500 zrealizowanych projektów oraz 2 miliardy złotych pozyskanych dotacji. – Obserwujemy ich rozwój od początku, od lat zajmują miejsca w ścisłej czołówce naszego rankingu firm doradczych. Do dziś skromni i rzetelni, systematycznie rozwijają swój biznes – komentuje Marek Szymański, redaktor naczelny Funduszy Europejskich.

Firma osiąga największe sukcesy w realizacji projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych dla firm, chociaż współpracuje także z samorządami terytorialnymi, np. dla województwa mazowieckiego przygotowała studium wykonalności w projekcie rozwoju turystyki PLAY MAZOVIA!, a w Gdańsku pomagała ożywiać drogi wodne.

Obok fotoreportaż z jubileuszu ADM w gdyńskim hotelu Courtyard. W czasie bankietu odbyła się także licytacja na rzecz Fundacji Akademia Sportu PRO-AM, która finansuje zajęcia sportowe dla dzieci z ubogich rodzin. (sz)

 

0 2408

Siódma konferencja Wolves Summit odbędzie się w Warszawie 10-11 kwietnia 2018 r. Przewiduje się udział nawet 2500 uczestników oraz 400 startupów z ponad 60 krajów. Tuż przed najnowszą edycją imprezy odbędą się dodatkowa specjalistyczna konferencja – Wolves Hardware & R&D.

To pierwsze w Polsce i unikatowe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie networkingowe poświęcone tematyce hardware & R&D. Uczestnikami będą startupy, inwestorzy, korporacje i przedstawiciele świata nauki.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia oraz możliwości uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.wolvessummit.com.

Impreza będzie także miejscem premiery innowacyjnego narzędzia online o zasięgu międzynarodowym, pozwalającego na wyszukiwanie, selekcję oraz zautomatyzowane podjęcie współpracy według własnych preferencji ze startupami, inwestorami czy korporacjami szukającymi nowych rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się na stronie internetowej www.wolvesgate.com

0 4779

Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

O rankingu:

 • Ranking dotyczy perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz innych dostępnych dotacji publicznych
 • W rankingu zostaną wzięte pod uwagę dotacje przyznane w roku 2017
 • Ranking obok tradycyjnych, obejmuje także kilka nowych kategorii
 • Klasyfikowane będą wyłącznie projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu
 • W rankingu wprowadzone zostały dodatkowe zasady ograniczające możliwość pomyłek albo podawania nieprawdziwych informacji

Wyniki rankingu zostaną opublikowane w drukowanym wydaniu Funduszy Europejskich w kwietniu br. (wydanie marzec/kwiecień 2018). Redakcja FE prowadzi ranking firm doradczych od 2005 r. i jest to najstarsza podobna klasyfikacja oceniająca rynek doradztwa unijnego. Na wypełnione ankiety czekamy do 5 marca br.

Pobierz dokumenty do rankingu

Kontakt w sprawie rankingu:

 • Marek Szymański – redaktor naczelny „Funduszy Europejskich”

marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl    

tel. 502 235 096

 • Joanna Maciejewska – dyrektor marketingu

joanna.maciejewska@fundusze-europejskie.pl

tel. 696 055 066

 

,,Firmy doradcze są trochę jak pracowite pszczoły, odgrywające ważną rolę w całym procesie rozwoju. Pomagają wytworzyć wartość w innych firmach i organizacjach’’.

Prof. Witold Orłowski, ekonomista, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, we wstępie do rankingu firm FE w 2013 r.

0 1232

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny oparty na idei tzw. impact investing, w którym głównym kryterium inwestowania i zaangażowania w projekty technologiczne będzie ich pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Fundusz powstał w ramach koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Bridge Alfa. Startupy zainteresowane pozyskaniem kapitału mogą otrzymać nawet do 3 milionów złotych. Jak informuje portal Mam Startup pierwszą inwestycją funduszu była firma SiDLY Care, która stworzyła innowacyjną opaskę monitorującą rytm serca i inne parametry.

Fundusz Simpact to fundusz typu venture capital, który jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej działa w oparciu o ideę impact investing – czyli nowatorskiej strategii inwestycyjnej, polegającej na świadomym zaangażowaniu kapitału w projekty, które oprócz wyników finansowych generują również zysk społeczny lub środowiskowy.

Fundusz koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań technologicznych z takich obszarów, jak usprawnienie codziennego trybu życia mieszkańców krajów rozwiniętych, ochrona zdrowia, poprawa stanu środowiska i warunków życia, redukcja zanieczyszczeń i inne wpisujące się w ideę impact investing.

Startupy zainteresowane pozyskaniem kapitału mogą otrzymać nawet 3 miliony złotych, przy jednoczesnym objęciu przez fundusz mniejszościowego pakietu udziałowego.

Więcej wkrótce w : Fundusze Europejskie, nr 3/2017

Na co kapitał:

 • usprawnienie codziennego trybu życia mieszkańców
 • ochrona zdrowia
 • redukcja zanieczyszczeń

 

Zobacz także:

www.mamstartup.pl

RANKING

0 3533
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 976
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...