Konkursy

0 93
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił konkurs dla dziennikarzy pt. „Zmieniamy Wielkopolskę”. Jego celem jest wyróżnienie publikacji dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Samorządy terytorialne

0 139
Do 30 września samorządy terytorialne będą mogły starać się o dotacje na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej oszczędzania. Na ten cel...

0 107
Przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, instytucje rynku pracy to tylko niewielka grupa beneficjentów mogących starać się o dotacje na rzecz innowacyjnych rozwiązań społecznych. Dla wnioskodawców przygotowano...

Firmy

0 44
Marzena Tymińska-Ładziak, do niedawna zastępca dyrektora departamentu programów europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, pokieruje oddziałem firmy doradczej EGC w Warszawie - jednym z dwóch...

0 146
W ramach programu Inteligentny Rozwój ogłoszono następne konkursy, w których firmy mogą otrzymać w sumie 640 milionów złotych dotacji. W działaniu 1.2 można otrzymać...

Organizacje i instytucje

0 127
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 5.1.2 "Wsparcie służb...

0 143
Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V...

Porady specjalistów

Doradztwo

Fundusze TV

video

0 99
Sejm zaakceptował zmiany w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) – od września obejmie on także rynek wtórny? Czy naprawdę jest to rozwiązanie korzystne? Według...
video

0 94
Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, utworzony w ramach planu Junckera, ma do 2017 roku pobudzić inwestycje warte 315 miliardów euro, a tym samym unijną gospodarkę. Jeśli...
video

0 111
Władze Łodzi liczą na co najmniej 4 mld zł ze środków unijnych. Zamierzają wydać te pieniądze na poprawę jakości życia w mieście, m.in. sprawniejszą komunikację,...